Copywritern avslöjar: Så skapar du engagemang i sociala medier

Lena Zetterberg Björk (Foto: Lo Varg)

Hur du skriver har betydelse, Lena Zetterberg Björk tipsar om hur du sticker ut i bruset.

Lena Zetterberg Björk har tidigare arbetat inom film och tv men valde att skola om sig till copywriter. Hon har över 15 års erfarenhet av att skriva texter som når fram och idag driver hon sitt eget företag, True copy. Som copywriter hjälper hon uppdragsgivare att nå fram med sin marknadsföring, engagera kunderna och skapa användarvänliga webbplatser. Hon håller också både föreläsningar och kurser i hur man skriver effektivare texter.

Nu släpper Lena Zetterberg Björk en handbok i copywriting, som vänder sig till alla som vill nå ut och skapa engagemang med text.

“Lättsmält och handfast”

Som föreläsare har Lena Zetterberg Björk många gånger fått frågan om hon har några boktips. Deltagarna på hennes kurser är ofta marknadskoordinatorer, kreatörer eller egenföretagare som har copywriting som en del av sitt jobb.

Jag har alltid önskat att det fanns en lättsmält och handfast bok med bara precis det de behöver veta, och det jag lär ut på kurserna, säger hon till Influens.

När hon själv var på skrivkurs för ett par år sedan, fick hon i uppgift att skriva synopsis och innehållsförteckning till en fackbok. Det blev starten på boken “Skriv för att nå fram – texter som engagerar och säljer”.

Boken är tänkt att passa både marknadsförare och kreatörer, och inte bara för att få bättre struktur och effekt av sitt skrivande.

Men också för att förstå varför det ena inlägget flög och ett annat föll platt. Och hur de kan tänka olika kring sina texter beroende på vilken kanal de ska publiceras i och vilken del av deras målgrupp de vänder sig till med en text. Och vad de behöver ta reda på om sin målgrupp, vilka knep de kan använda för att väcka intresse, hur de kan använda storytelling för att skapa engagemang och hur deras texter bygger deras varumärke, förtroende och relationer.

Sociala medier har förändrat copywriting

Enligt Lena Zetterberg Björk har sociala medier inneburit en stor förändring inom copywriting och säljande texter.

Det har förändrats extremt mycket. Kanske inte när det gäller de feta kampanjerna, men absolut i allt annat.

Hon säger att förändringen dels beror på att företag och varumärken kommunicerar så oerhört mycket mer idag, jämfört med innan sociala medier blev en del av marknadsföringen. Man kommunicerar också i många olika kanaler samtidigt och med hjälp av många olika yrkesmänniskor med olika perspektiv och ingångar.

En annan stor förändring är den nya maktbalansen mellan företag och konsumenter, som kommit med sociala medier.

Kommunikationen sker nu på konsumenternas egen planhalva i större utsträckning. I mobilen, i flödet bland vänner och familj, i soffan, vid matbordet. Och en enskild kund har nu makten att själv påverka ett företags varumärke. De flesta företag förstår att all kommunikation en konsument möter från, eller om, företaget bygger upp bilden av deras varumärke. Copywriting är nu så mycket mer än bara traditionell reklam.

Högre krav på äkthet hos influencers

Influens frågar Lena Zetterberg Björk om det är någon skillnad på att skriva säljande texter som influencer eller som företag och annonsör, något hon tycker att det finns. Framför allt menar hon att människor är mer toleranta för opersonlig kommunikation från företag, även om det förstås är viktigt att även de låter mänskliga och autentiska i sina texter.

En personlig ton hjälper dem att nå fram, men det är inte avgörande på samma sätt som för en influencer, tänker jag.

Hon säger att influencers, som enskilda individer, bygger sitt varumärke kring sin person och de ämnen eller intressen som de pratar om i sina kanaler. De har ofta starka och mer personliga relationer till sina fans och följare, vilket också ställer högre krav på kommunikationen. 

Vi människor, de flesta av oss i alla fall, är extremt lyhörda för när andra människor inte känns ärliga och autentiska. Och om det klingar falskt kan vi snabbt tappa förtroendet. Vilket kan vara ödesdigert för en influencer.

Så bör du tänka vid samarbeten

Företag har ofta ett eget språk och sätt att uttrycka sig, som går i linje med varumärket, precis som influencern har sitt. Så hur ska man då tänka vid samarbeten, när de båda varumärkena ska samspela i ett och samma inlägg?

Ja, det där kan vara ett dilemma. Influencern måste ju i första hand värna om sitt varumärke och följa sin egen tonalitet för att inte tappa i förtroende. Samtidigt behöver ju företaget ha någon sorts kontroll över hur deras varumärke framställs, så de får den marknadsföring de tycker att de betalar för. 

Mest lyckat blir det om annonsörer och influencers väljer sina samarbeten med omsorg och ser till att det är en bra match när det gäller varumärkets värderingar och tonalitet.

I ett lyckat samarbete behöver tonen och känslan stämma överens. Samtidigt kan förstås enstaka ordval skilja sig åt utan att det gör någon större skada för någon av parterna.

Tre tips för att skapa engagemang på sociala medier

Avslutningsvis delar Lena Zetterberg Björk med sig av sina tre bästa tips för att skapa engagemang i sociala medier.

1. Förstå din målgrupp. Hur de tänker, vad de har för utmaningar i sin vardag, varför de följer dig. Vad längtar de efter? Vad är de rädda för? Vad driver dem?

2. Lev dig in i din målgrupps situation när du skriver. Se en av dem framför dig när du skriver. Hur hen tänker när hen läser, var hen är, vad hen har omkring sig. Skriv TILL den personen. Använd det du vet om hens längtan, rädslor och utmaningar.

3. Använd så konkreta och objektiva ord du kan. Ju mer ”fluff” som är svårt att tolka, desto snabbare tappar läsaren intresset. Använd specifika detaljer och enkla tydliga ord som din målgrupp själva använder i sin vardag.