Cubes moderbolag krossar 90 miljoner: ”Ska korsbefrukta varandras affärsmodeller”

Olof Lindblom och Magnus Winterman

Vid årsskiftet klev Magnus Winterman upp på vd-posten för influencer marketing-koncernen Syncro Group, tidigare Gigger-gruppen. Nu summerar den nya vd:n årets som passerat och 2021:s sista kvartal.

2021 utmärktes av mycket stark organisk tillväxt i befintlig verksamhet, i tillägg till tre förvärv som adderar till gruppens storlek och fortsatta tillväxtpotential. Antalet förvärv och upptagen finansieringsstruktur har krävt stora resurser och nu går vi in i ett nytt år med en stark totalaffär, tydlig strategi och siktet inställt på att nå våra högt uppsatta mål, skriver Magnus Winterman i ett pressmeddelande.

Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med nära 200 procent och uppgick till 40,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) vände dock från vinst till förlust, från tidigare 1 miljon kronor till minus 9,9 miljoner.

För helåret växte intäkterna med över 125 procent, och summerades till 91,2 miljoner kronor. Detta samtidigt som rörelseresultatet backade ytterligare, från minus 9,9 miljoner, till nu minus 25,7 miljoner kronor.

Vi gör det igen, vi både når och slår våra högt uppsatta mål! En av målsättningarna var att vi skulle nå en omsättning om 100 miljoner för helåret 2021, det vill säga mer än en dubblering mot helåret 2020 – check på den! Vi nådde 100 miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 91,2 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på hela 126 procent, jublar Magnus Winterman.

Förlusten på resultatraden förklaras med alla de förvärv som man genomfört under året. Mer exakt har Syncro-gruppen förvärvat företagen Collabs AB, Happyr AB och WeAreCube AB, de nya bolagen befinner sig inom olika affärsområden och Syncro har därför delats in i olika divisioner.

I strategin ingår att de förvärvade företagen dels ska tillföra Syncro Group avancerad teknologi både i form av egenutvecklade SaaS-plattformar och dels ett tjänsteutbud som kan integreras i dessa. I tillägg är det uttalade målet att varje företag ska korsbefrukta varandras affärsmodeller och där synergierna mellan företagen på ett naturligt sätt ska generera merförsäljning på befintlig kundbas samt genom gemensamma affärserbjudanden locka nya kunder att ansluta.

Vi ser nu tydliga tecken och resultat på att de synergier som uppstod genom ett intensivt och målmedvetet affärsutvecklings-och IT-utvecklingsarbete under andra halvåret 2021 ligger i linje med vår plan. Jag är trygg med att tillsammans med Syncro Groups alla medarbetare ta ytterligare marknadsandelar inom varje område vi är verksamma inom.

De tre områdena som bolaget nu är indelat i är; Gig Economy, Influencer Marketing och Online Recruitment. I den första ingår frilansplattformen Gigger AB, vars omsättning ökade 88 procent under 2021.

Det skall noteras att hela denna ökning är organisk och alltså inte förvärvad tillväxt. Antalet anmälda giggare ökade med 23 procent under det fjärde kvartalet. Antalet utsända fakturor ökade med 61 procent jämfört med kvartal 3. Dessa värden verifierar att vi tar marknadsandelar och att vi följer lagd tillväxtplan, skriver Magnus Winterman och fortsätter:

I januari 2022 nåddes nytt rekord med 1 464 nyregistrerade giggare för en månad och trenden är i fortsatt ökande.

I divisionen influencer marketing ingår influencerbyrån We Are Cube och influencer marketingplattformen Collabs. I det tredje området – Online Recruitment – ingår jobbplattformen Happyr.

Vi förvärvade Happyr AB i en tidig fas och har genom att tillföra resurser ytterligare utvecklat bolagets AI-baserade SaaS-plattform att bli en av marknadens mest avancerade. Jag ser även här transaktioner som ger stöd för en ansenlig marknadsvärdering överstigande förvärvspriset vi erlade i september 2021, skriver Magnus Winterman och avslutar med:

Med ett konstaterat nuläge, nettoomsättning proforma om cirka 177 miljoner kronor under 2021 som bas, i kombination med flera tydligt bevisade tillväxtmotorer och goda möjligheter till synergieffekter som ytterligare förbättrar våra möjligheter för tillväxt, ger det mig skäl att ha goda förhoppningar om var vi står och vad vi är på väg mot. Det är fortsatt framåt och uppåt som gäller!