Gigger-koncernen byter namn – slår säljrekord: ”Sverige är inte nog för oss”

Claes Persson (Pressfoto Invest Talks Studio)

Nu har Gigger Group AB officiellt bytt namn till Syncro Group AB hos Bolagsverket, och på tisdag kommer aktiens kortnamn att ändras till SYNC.

Idag presenterar man dessutom koncernens siffror för årets tredje kvartal, och i rapporten ingår dotterbolagen Gigger AB, Collabs AB och Happyr AB.

Syncro Group minskade sin förlust med cirka en miljon under perioden, och rörelseresultatet (EBITDA) landade därför på -7 miljoner kronor. Företaget förklarar att resultatet belastas med relativt stora kostnader avseende ”plattformsutveckling och upptagande av lån, förvärvskostnader samt genomförande av nyemissioner avseende 2022 samt 2023”.

Vi bygger vår verksamhet på en offensiv förvärvsstrategi, skriver man i rapporten.

Men intäkterna sköt samtidigt i höjden. Omsättningen ökade med 98 procent och uppgick till 19,5 miljoner kronor.

Jag börjar med att citera en av mina favoritlåtar av Magnus Uggla; ”när flytet är i luften, då är lyckan varje dag, om man är positiv som fan så går allting bra”. Precis så är det! Syncro Group fortsätter som tidigare att leverera tillväxt, tredje kvartalet levererar vi återigen nära fördubblad tillväxt. Men flyt är inget man får, det är nåt man skapar. Hårt arbete och bra planering ligger bakom, samt att vi följer vår plan, skriver Claes Persson, vd för Syncro Group, i rapporten.

Vidare skriver Claes Persson att man växer enligt plan på hemmamarknaden men att ”Sverige är inte nog”. I början av november gick företaget in på den brittiska marknaden, och har idag ett kontor i London.

På denna marknad ser vi att vi kan växa än snabbare då den brittiska marknaden är mognare, men fortfarande i stark tillväxt.

Men de internationella expansionsplanerna är ännu större. För att växa globalt har man tagit hjälp av Emerging Classified Ventures, som tar företag till nya marknader.

Vi vill fortsätta växa vår numera internationaliserade gig-plattform till flera marknader och tecknade därför ett LOI gällande joint venture med australiensiska ECV, ett bolag som specialiserat sig på att etablera webbaserade plattformar på så kallade ”emerging markets”.

Detta joint venture kommer att ge oss en enorm möjlighet då vi, genom att endast satsa vår redan utvecklade plattform, får en tillväxt på flera kontinenter utan att riskera våra övriga verksamheters finanser. I början av nästa år skall avtalet vara klart och våra första samägda bolag kommer att startas i Australien. Nya Zeeland och Kenya.

Syncro-gruppen delar in sin verksamhet i tre divisioner; Influencer Marketing, Gig Economy och Online Recruitment. Och den förstnämnda är man lite extra nöjd med, när man summerar kvartalets siffror.

Divisionen Influencer Marketing ligger redan 67,7 procent före 2020 års helårsresultat, skriver Claes Persson.

Nu har vi dessutom äntligen kommit i mål med Cube-koncernen, och med Cube och Collabs så aspirerar vi på att vara Nordens största Influencer Marketing-aktör med en förväntad omsättning kring 100 miljoner kronor med lönsamhet, i en division som ligger i yttersta framkant teknologiskt och i byrådelen, färdiga att expandera ytterligare.

Man meddelar även att Collabs har uppvisat kraftig försäljningsökning. Under september slog Collabs nämligen försäljningsrekord och omsatte 2,5 miljoner kronor. Även frilansplattformen Gigger AB har krossat ett omsättningsrekord – under september månad kom intäkterna upp i 6 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis så har vi förvärvat lönsamma bolag och vuxit in i vår kostym. Vi har attraherat rätt människor och har därmed fått ett kompetent ledningsteam. Med andra ord står vi rustade för nästa år, ett år i lönsamhetens och tillväxtens tecken, skriver Claes Persson och avslutar med:

För att gå tillbaka till Uggla; ”när flytet är i luften, då är lyckan varje dag, om man är positiv som fan så går allting bra, allting som jag vill kan jag göra”. Syncro Group levererar, så vi gör det vi vill!