De ska erövra branschen: ”Trötta på samarbeten som inte ger värde”

Yrla Persson (Foto: Spoonagency.com)

”Finns en position att fylla”.

Spoon Agency, en strategisk kommunikationsbyrå, valde att bygga upp ett nytt affärsområde under förra året som riktar in sig på sociala medier. Nu ska man bredda affärsområdet och ta marknadsandelar inom influencer marketing. Det skriver Resumé.

För oss är det en självklar del av kommunikationen på sociala medier. Vi vill ha det som känns genuint och äkta, och är trötta på den typen av samarbeten som inte ger oss som användare någon form av värde. Spoons kärna ligger i att berätta riktiga historier genom riktiga människor, vilket linjerar väldigt fint med den luckan på marknaden som vi har identifierat, säger Yrla Persson, Business director och ansvarig för sociala medier på Spoon.

Byråns kunder befinner sig till stor del inom offentlig sektor och näringsliv, samt kommunikation med fokus på samhällsnytta. Branscher som, enligt Spoon Agency, efterfrågar hjälp med allt mer invecklade uppdrag.

Vi ser en växande efterfrågan kring att kunna hantera mer komplexa, utmanande och inkluderande samarbeten. Vi ser även att det finns en position att fylla bland utbudet av byråer som arbetar med influencer marketing med fokus på just det, säger Yrla Persson.

För att kunna växa inom affärsområdet har en speciallist rekryterats, i form av Emma Bengtsson som närmast kommer från SVT där hon har satt ramen för hur man jobbar med influencer marketing.

Satsningen på influencer marketing är ett bra komplement till allt vi kan erbjuda inom vårt nätverk ”People People People”, där vi har rollen som strategisk och kreativ kommunikationsbyrå. Jag är väldigt glad att vi har kunnat anställa Emma som har stor erfarenhet av liknande arbete, säger Maria Biesterfeldt, byråchef på Spoon i Stockholm och delägare i People People People.

Spoon Agency har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och London.