Efter skattesmällen – så går det för Jocke och Jonna

Joakim Lundell och Jonna Lundell

Överklagade domen men går minus i årsredovisningen. 

Det var i mars 2023 som Joakim Lundell och Jonna Lundell drabbades av en skattesmäll efter att Skatteverket gjort en granskning av parets ekonomi, både privat och inom bolaget. Främst handlade det om avdrag som gjorts för familjens lyxvilla, som köpts genom bolaget och som ofta används som inspelningsplats. Bland avdragen fanns bland annat reparationer och inköp. 

Enligt Joakim Lundell rörde det sig dock aldrig om avdrag kopplade till Youtube, utan om ett renoveringsprogram för Discovery+, vilket han meddelade i en kommentar till Breakit. Joakim och Jonna Lundell valde att överklaga domen, men istället för att slippa undan skattesmällen växte den sig istället större. Beslutet att upptaxera paret och deras bolag är däremot inte helt klart. Enligt Joakim Lundell har de en god dialog med Skatteverket och inväntar fortfarande ett slutgiltigt beslut, vilket också framgår av en kommentar i den senaste årsredovisningen. 

I bokslutet för 2022 har inte redovisningen korrigerats utifrån beslutet från Skatteverket. Skälet till att ingen korrigering görs beror på att bolaget har överklagat beslutet till domstol. Inte heller har någon justering gjorts för inkomståren 2021 eller 2022 utan där avvaktar bolaget utslaget av överklagandet. I det fall bolagets överklagande påverkar den skattemässiga hanteringen kommer redovisningen att justeras i enlighet med de nya förutsättningarna. 

Hur hård skattesmäll det blir och hur det påverkar parets bolag, Jocke och Jonna AB, är alltså än så länge oklart, men den gällande årsredovisningen visar redan röda siffror. Omsättningen ökade visserligen till strax över 23 miljoner kronor, drygt en miljon mer än föregående år. Rörelseresultatet ökade med strax över en halv miljon kronor, från 2,4 miljoner år 2021. Men med nästan 2,8 miljoner i skatteinbetalningar landade resultatet på minus. Resultatet för 2022 blev -211 788, ett märkbart tapp jämfört med nästan två miljoner i vinst föregående år.