Folkhälsomyndigheten om egna podden, vaccinkampen och varför de väljer bort influencers

Elisabeth Wall Bennet, kommunikationschef Folkhälsomyndigheten (foto: Press).

“Varför ska jag vaccinera mig?”, “Vill inte ta sticket” och “Hjälp, min kompis är konspirationsteoretiker”. Det är tre av de totalt åtta avsnitt som har getts ut av Folkhälsomyndighetens podd Vaccinpodden. Satsningen drog igång i början av sommaren som ett sätt att gå ut och informera om vaccinet mot Covid-19.

En del i vårt uppdrag är att informera allmänheten och inför sommarmånaderna tänkte vi att poddar är populära inte minst i den målgrupp vi ville rikta oss till. Så den är helt och hållet tänkt som kunskapsförmedling, säger Elisabeth Wall Bennet, kommunikationschef Folkhälsomyndigheten.

Ja, att det är populärt med poddar just nu har förmodligen inte undgått någon. Vaccinpodden riktar sig framför allt till personer i åldern 20 till 40 år och kom till i en tid då det var dags för personer i just den åldersgruppen att få vaccin.

Avsnitten har gästats av kända personer som Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, och Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby från podden Raseriet.

Jag har inga exakta siffror men podden har gott och väl fyllt de mål vi hade. Samtliga avsnitt har gått väldigt bra, säger Elisabeth Wall Bennet.

Kan det bli aktuellt med fler avsnitt?

Ja, kanske gör vi något till men det särskilda uppdrag vi har fått från regeringen om att informera om Covid-19 går ut i december. Sen är det förstås alltid vår uppgift att informera allmänheten om olika frågor.

Vaccinpodden har ett uttalat syfte om att öka kunskapen om vaccination mot covid-19 i befolkningen och därmed ytterligare öka benägenheten att vaccinera sig”. Podden har med andra ord en tydlig agenda.

I skrivande stund har 80 procent av Sveriges befolkning över 16 år fått två doser, enligt statistik från Folkhälsomyndighetens sajt. Samtidigt menar Elisabeth Wall Bennet att det generellt sett inte finns ett så stort vaccinmotstånd i Sverige.

Det vi ser är en stor anledning till att vaccineringen släpar efter är att man vill avvakta och se hur det blir, att man vill ha mer information innan man vaccinerar sig. Sen är det A och O när det kommer till vaccinering att det måste finnas lättillgängligt. Det spelar ingen roll hur mycket information man kommer med om det sen upplevs som svårt att få tid för vaccinering.

Har det varit svårt att få tid?

Det är en fråga för regionerna, jag ska inte recensera deras arbete. Men vi vet att vaccinationsbussar och dropin-tider brukar få bra effekt.

Har ni i er podd gjort tillräckligt för att bemöta de rädslor som en del uppenbarligen känner när det kommer till vaccin?

Det korta svaret är ja. Men det är naturligtvis komplicerat, säger Elisabeth Wall Bennet, och tillägger att det trots allt finns en utbredd kunskap om fördelar med vaccinering.

Jag kan inte säga om vi har gjort tillräckligt eller inte. Vi försöker rikta in oss där det behövs, så kan man väl säga.

Men samtidigt som Folkhälsomyndigheten har gjort något av en egen influencer-satsning med årets vaccinpodd, har myndigheten valt att inte använda sig av influencers för att nå ut med sitt budskap.

Nej det gör vi inte. Och det är av skälet att vi är en statlig myndighet och själva vill ha kontroll över vår kommunikation. Vi har haft frågan uppe och diskuterat den jättemycket men landat i att vi inte vill göra det.

Sen tycker vi att det är jättebra om influencers tar vårt material och sprider det vidare. men vi vill inte binda upp oss.

Elisabeth Wall Bennet tar upp att Folkhälsomyndigheten gör sina egna inslag i exempelvis radio och TV, medan marknadsföring via influencers hade inneburit att influencern varit den som stått bakom innehållet.

Det har förekommit exempel på influencers som sprider budskap om att man inte ska vaccinera sig. Hade det då inte varit bra om ni på Folkhälsomyndigheten hade kunnat bemöta det med egna samarbeten i samma kanaler?

Vi ser att den bästa motvikten är när den typen av påståenden bemöts av andra influencers eftersom de pratar samma språk. Så egentligen handlar det inte om ett kanalval utan det är mer en varumärkesfråga.

Det har fungerat bra och de influencers som spridit vaccinkritiska budskap har inte fått stå oemotsagda. Det är lite självgenererande. Och sanningen är att de som står bakom att man ska vaccinera sig är betydligt fler än de som tycker det motsatta.