Förlusten ökar – här är Newton Nordics år i siffror: ”Varit turbulent”

Danjal Kanani

Igår meddelade Newton Nordic, där influencern Danjal Kanani sitter som vd, att bolaget nu – efter att Disciplinnämnden kastade ut Newton Nordic från börsenhar slutfört förvärvet av Influencer Panel. Och idag presenterar företaget siffrorna för det fjärde kvartalet och helåret 2021.

De har varit ett väldigt händelserikt år med flera förändringar för både bolaget och för våra aktieägare. Jag har personligen full förståelse för att det varit turbulent, men de åtgärder som tagits har varit nödvändiga att genomföra för att kunna vända en historiskt förlustdrivande verksamhet till en vinstdrivande, vilket jag tror kommer gagna bolagets aktieägare betydligt mer i förlängningen, skriver vd:n Danjal Kanani i rapporten.

Vi har från bolagets sida vidtagit de åtgärder som vi ansåg var nödvändiga för att säkerställa att bolaget ska kunna fortsätta verksamma i en publik miljö samt uppfylla de krav som ställs på ett noterat bolag i Sverige.

RELATERAT: Efter börs-dissen: Newton Nordic förvärvar Influencer Panel – ”besviken på Nasdaqs beslut”

Under det sista kvartalet ökade omsättningen med 13 procent, och uppgick till 2,5 miljoner kronor. Samtidigt sjönk rörelseresultatet (EBITDA) från tidigare minus 1,8 miljoner till minus 2,7 miljoner kronor.

För helåret 2021 minskade omsättningen med 20 procent och landade på 8 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) låg sedan tidigare på minusnivå och sjönk ytterligare under perioden – från minus 1,6 miljoner kronor under 2020 till cirka minus 4 miljoner kronor i fjol.

Genom att vi är lyhörda och kan ta fram kundanpassade lösningar till både små och stora företag, så är det min tilltro att bolaget kommer ha en god tillväxt de kommande åren och även lyckas ta nya marknadsandelar inom de segmenten som bolaget idag jobbar inom, skriver Danjal Kanani.

Bolaget tillhandahåller en unik produkt i världsklass och har samlat på sig många goda referenser de senaste åren, men för att även skapa lönsamhet så behöver vi minska de operativa kostnaderna så de står i paritet med bolagets produktförsäljning. Större del av min tid har därför varit de senaste månaderna att slutföra de kostnadsbesparingsprogram som styrelsen beslutade om tidigare. Nu är merparten av detta beslut avklarat och vi kan med glädje blicka framåt mot ljusare tider med vidhållen lönsamhet.