Just nu: Influencer-trions bolag får lämna börsen – ”saknat lämpliga kvalifikationer”

Danjal Kanani, Joakim och Jonna Lundell

Idag meddelar Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm att bolaget Newton Nordic AB, som influencer-trion Joakim och Jonna Lundell tillsammans med Danjal Kanani nyligen tagit över, kommer att få lämna börsen.

LÄS ÄVEN: Danjal Kanani om den turbulenta vägen mot börsen: ”Det var väldigt konstigt hur det gick till”

Disciplinnämnden har funnit att Newton Nordic AB har brutit mot Nasdaq First North Growth Market regelbok och har därför beslutat att bolagets aktier ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market, står det i ett pressmeddelande.

Nämnden förklarar att den nya styrelsen brutit mot regelverket i sin senaste kvartalsrapport.

Disciplinnämnden drar slutsatsen att Newton Nordic genom avslöjandet av sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 brutit mot artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”), och följaktligen punkt 4.1 i regelboken, eftersom innehållet i rapporten vilseledande gav intryck av att ett planerat förvärv redan var genomfört, när det i själva verket inte hade träffats något avtal om förvärvet.

Disciplinnämnden drar slutsatsen att även andra upplysningar som gjorts av bolaget i samband med det planerade förvärvet, förutom delårsrapporten, har varit motstridiga och oklara och att bolaget även i denna mening har brutit mot artikel 17 i MAR och punkt 4.1 i regelboken.

LÄS ÄVEN: Ägarna säljer alla aktier – Danjal Kanani och Joakim Lundell shoppar för 325 000 kronor

När Newton Nordics ärende skickades till Disciplinnämnden skulle bolaget förse börsen med ”korrekt och tillförlitlig information”, något företaget inte har gjort enligt nämnden och som i sin tur också är ett regelbrott.

Mot bakgrund av att bolaget vid upprepade tillfällen visat oförmåga att agera i enlighet med regelboken, drar disciplinnämnden slutsatsen att bolagets ledning har saknat de lämpliga kvalifikationer som anges i punkt 2.3.4 i regelboken och även tillräcklig kapacitet för att ge information till marknaden enligt punkt 2.3.5 i regelboken.

Nämnden understryker att man är mycket missnöjd med hur bolaget har hanterat situationen och att händelsen har ”allvarligt skadat förtroendet för börsen”.

Sammanfattningsvis ser disciplinnämnden särskilt allvarligt på bolagets intrång som sannolikt allvarligt skadat förtroendet för börsen och värdepappersmarknaderna i stort. Disciplinnämnden finner därför vid en samlad bedömning att bolagets aktier ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Akterina ska tas bort från handel från Nasdaq First North Growth Market den 25 februari 2022.