Hemliga Ani Jewels-listan ledde till polisanmälan – nu är den avslöjad

Jesper Matsch, Lovisa Worge, Tomaj Sangchi, Bianca Ingrosso och Mikael Snabb

”Vårt svar förblir oförändrat”.

Vilka har ett ägande i Bianca Ingrossos smyckesföretag Ani Jewels? Det ville tidningen Resumé fastställa. Men Anis vd Tomaj Sangchi vägrade dela med sig av den informationen. Trots att alla bolag enligt Aktiebolagslagen är skyldiga att ha sina aktieböcker tillgängliga för de som önskar ta del av den.

Jag har svårt att förstå varför man trilskas med det här, enligt svensk lag ska alla bolag vara öppna med sin aktiebok. Det finns ett insynsintresse vad gäller ägarförhållandena, både för de som är intresserade av att investera i ett bolag och för allmänheten, säger Nils Funcke, yttrandefrihetsexperten och frilansjournalisten till sajten.

Och Jan Westerberg, enhetschef på Bolagsverket, instämmer att Ani Jewels vägran att dela med sig av aktieboken strider emot lagen:

Vägran att låta någon ta del av aktieboken är straffsanktionerad. I aktiebolagslagen (30 kap. 1 § p. 1 aktiebolagslagen (2005:551)) framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att hålla aktieboken tillgänglig kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år, säger han.

Anledningen till varför Ani Jewels inte vill lämna ut uppgifterna är enligt Tomaj Sangchi ”interna policyer”. Så här svarar han Resumé:

Jag förstår att du vill undersöka ägarstrukturen hos vårt företag, men på grund av våra interna policyer, sekretesskrav och skyddet av personlig information kan vi tyvärr inte dela vår aktiebok med externa parter, inklusive journalister. Vi tolkar lagen som ett skydd för aktieägare (ABL) och deras närstående, snarare än som en grund för att dela privat ägares ägarförhållanden med allmänheten. Vi värnar om integriteten och privatlivet för våra delägare och följer strikta riktlinjer för att skydda deras information.

Efter att ha gått igenom lagen noggrant och rådgjort med våra juridiska rådgivare har vi kommit fram till svaret som jag skrev till dig. På grund av våra interna policyer, sekretesskrav och skyddet av personlig information kan vi tyvärr inte dela vår aktiebok med externa parter. Inte minst när avsikten är att publicera informationen till allmänheten. Du är självklart välkommen att gå vidare med ärendet, men vårt svar förblir oförändrat och med det anser vi att denna fråga är avslutad.

Tidningen valde att polisanmäla smyckesföretaget, för brott mot ABL. Men svaret på vem som har ett ägande i Ani Jewels, visade sig vara enkelt att hitta. Nu har nämligen Breakit avslöjat ägandelistan, och den ser ut som följande:

Person Bolag Antal aktier Procentuellt ägande
Bianca Ingrosso Sammy Holding AB 300 30
Tomaj Sangchi Espoir Holding AB 200 20
Lovisa Worge Lovisa Worge AB 110 11
Jesper Matsch Graciediaz AB 175 17,5
Mikael Snabb Agnestell AB 175 17,5
Daniel Lindh Daniel Lindh AB 40 4

Daniel Lindh är ett namn som inte dykt upp tidigare i Ani Jewlels-sammanhang. Enligt Breakit har han tidigare arbetat som fotograf och Art Director för Caia Cosmetics.

Ani Jewels grundades i maj 2022, av Bianca Ingrosso och influencerkollegan Lovisa Worge samt Jesper Matsch och Mikael Snabb – som även är medgrundare till Biancas sminkbolag Caia Cosmetics. Ani Jewels har nyligen redovisat sitt första verksamhetsår, där omsättningen nådde nära 20 miljoner kronor och vinsten uppgick till 4,6 miljoner.