HUBSO ökar med 30 procent – ”fullt ut avgörande”

Josefine Abrahamsson, vd på Hubso (foto: kvartalsrapport)

Bolaget närmar sig 20 miljoner i halvåret, men resultatsiffrorna är fortsatt röda.

E-handelshubben Hubso och dess ägarbolag Hubso Group har idag publicerat årets andra kvartalsrapport, samt siffrorna för halvåret 2022. För att tydliggöra är Hubso det helägda dotterbolaget till koncernen HUBSO Group AB. I koncernen ingår även dotterbolagen Sanne Alexandra Stockholm AB, som vi tidigare har skrivit om här, och PER LEI Sweden AB, som vi också har nämnt i en tidigare artikel.

Det är ett fortsatt minst sagt spänt och oroligt världsläge, där det inom branschen sker stora omställningar med spridda spekulationer kring hur e-handeln kommer att utvecklas framgent. Innebörden av högre marknadsförings- samt råvarukostnader gör vikten av att äga och kontrollera varumärkena samt sina marknadsföringskanaler fullt ut avgörande, skriver koncern-vd:n Josefine Abrahamsson i rapporten.

Det sker förflyttningar inom kanaler där TikTok fortsätter växa, precis som när bloggare flyttade över till Instagram kan vi nu se nya möjligheter via TikTok som kanal, där fler kreatörer växer fram med en köpstark och engagerad målgrupp. TikTok dominerar framförallt hos den yngre målgruppen inom Gen Z, där man ser att målgruppen nu spenderar mer tid på TikTok än Instagram. Vi har en stark tilltro till att Hubso är helt rätt positionerade utifrån den transformationen som sker inom både e-handel och sociala medier. När vi kliver in i det andra halvåret av 2022 gör vi det med en förstärkt organisation, positiv tillväxt i ryggen och en tydlig plan framåt.

Under perioden ökade koncernens intäkter med 27 procent, och uppgick till 11,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet – som redan låg på förlust – sjönk från minus 5 miljoner kronor under samma kvartal året innan, till minus 6,4 miljoner kronor i år.

Hubso visar samtidigt upp en omsättningstillväxt om 30 procent som landar på 10,8 miljoner. EBITDA-resultatet vänder dock från vinst till förslut, jämfört med samma period året innan. Det gick från 356 000 kronor under Q2 2021, till minus 1,7 miljoner kronor.

Vi har tidigare sett en förbättrad bruttovinstmarginal mellan perioderna men i andra kvartalet redovisar Hubso Group en lägre bruttovinstmarginal. Detta förklaras av försäljningen av Rebecca Stella Beautys lager till Lyko.

Hubso-koncernen redovisar även en intäktsökning på sju procent till 18,7 miljoner kronor, under halvåret 2022. Under samma period har dotterbolaget Hubso nått en omsättningstillväxt på åtta procent som landar på 17,5 miljoner kronor.

Under halvåret som gått har bolaget bland annat – för första gången – sålt ett av sina influencer-grundade varumärken. Mer exakt var det e-handlaren Lyko som lade vantarna på skönhetsmärket Rebecca Stella Beauty – ett drag som följer bolagets strategi framåt.

LÄS ÄVEN: Lyko köper Rebecca Stella Beauty – ska rebranda varumärket: ”Enorm potential”

Vårt arbete med att analysera och utvärdera våra befintliga partnerskap, för att fatta strategiskt viktiga beslut kring utvecklingen av respektive varumärke, inleddes under vårt första kvartal och har intensifierats under det andra kvartalet. Att avsluta Rebecca Stella Beauty utgör ett led i denna strategi. Vi överser och analyserar befintliga partnerskap och våra interna processer, vilket öppnar upp samt möjliggör för vidare affärsutveckling och utökade affärsmöjligheter, skriver Josefine Abrahamsson och avslutar med:

Arbetet med att bygga vår varumärkesportfölj samt säkerställa tillväxt i respektive varumärke kräver att organisationen fortsätter utvecklas, vilket är ett pågående fokus i syfte att framgångsrikt möta efterfrågan och uppfylla vår vision.