Ica känner av konkurrensen – ska ta matchen mot influencers

Ann-Katrin Tottie (Foto: Ica)

”En effekt av viral marknadsföring”.

Dagligvarukedjan Ica skriver att influencers och varumärken med stort förtroende hos kunden kan komma att bli en ny konkurrent. Profiler med stora och trogna följarbaser kan påverka produktefterfrågan och kan börja sälja produkter via egen plattform utan mellanhänder. Det skriver Dagligvarunytt.

Denna typ av marknadsföring riskerar även att skapa en kraftigt svängande efterfrågan, något vi bland annat sett på Tiktok där fetaost och Air Fryers sålt slut som en effekt av viral marknadsföring där dessa produkter lyfts fram, säger Ica.

Ica ser därför att kedjan behöver vara med i hela kundresan, och inte bara vid själva köpet.

Vi som företag behöver gå mer från vad företagens mål är till vad kundens mål är. Hur vi möter de behoven är nyckeln i framtiden, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på Ica.

Att kunderna väljer företagets kanaler och plattformar för informationsinhämtning, inspiration och jämförelser kan bli en avgörande faktor i striden mot kommande konkurrenter.

Enligt en undersökning som Ica gjort, i samarbete med Novus, säger fyra av tio personer att de kan tänka sig dela sin data, om den används till goda syften. Större transparens och en hållbar värdekedja är något som kunderna vill se. En tredjedel tror även att varumärken måste börja ta ställning i viktiga frågor, för att skapa förtroende hos sina kunder.

Från att många företag sett en digital närvaro som ett komplement till befintlig affär, så kommer vi i framtiden att se en mycket högre grad av innovation och nya affärsmodeller som utgår från data, faktiskt relevans och nytta för kunderna, säger Ann-Katrin Tottie.