Influencers pressbud – ett problem för Skatteverket: “Går inte att kontrollera”

På fem år har åtta influencers fastnat i Skatteverkets kontroller. 

Influencers ska betala skatt på de produkter och tjänster de tar emot från företag, det gäller både samarbeten och pressbud. Men vem som tar emot vad är svårt att kontrollera och det är upp till influencers själva att rapportera in det till Skatteverket. Särskilt pressbud är svåra att kontrollera.

Därför att det finns inget register över vem som har fått vilka pressbud. Eftersom det inte går att kontrollera vem som har fått vad så är det upp till influencern själva att vara ärliga och säga att ’hej, jag ska betala förmånsskatt på det här som jag har fått som ni inte känner till’. Vilken influencer skulle göra det?, säger Camilla Gervide, som driver sajten Bloggbevakning, till Ekot.

Ekot har nyligen gjort en kartläggning som innefattar 350 influencers för att se hur många som av dem som har ett omprövningsbeslut från Skatteverket, på grund av produkter de ej betalat skatt för. Kartläggningen visar att det rör sig om åtta stycken, inom fem år. Det sammanlagda värdet för de produkter och tjänster som mottagits uppgår till 300 000 kronor.

Majoriteten av fallen har dessutom kontrollerats under en riktad kontroll som Skatteverket gjorde under år 2019. Det är också den enda riktade kontrollen av den här typen som någonsin har gjorts. Skatteverket satsar istället på att informera och ge vägledning till branschen.

Det går inte att kontrollera bort de här felen, utan vi vill ju satsa på att skapa förutsättningar för att göra så rätt som möjligt. Här har ju branschens aktörer en jätteviktig roll och ett stort ansvar att bidra till att det blir rätt. Och vi utgår ifrån att alla vill göra rätt för sig, säger Jonna Enholm Timén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.