Instagram eller Tiktok – ”den stora gyllene frågan”

Jonas Westling, vd NineAgency. (Bakgrund från deras undersökning)

”Dygnet har bara tjugofyra timmar som vi kan lägga på sociala medier till syvende och sist”.

Enligt en undersökning gjord av byrån Nine Agency i Göteborg hade Instagram en ohotad position som den kanal där det förekom mest influencer marketing. 98 procent av de tillfrågade använde den att jämföra med nummer två på listan som var Youtube med 42 procent. Och även om man hört mycket om TikTok så har de bara klättrat till en tredjeplats med 35 procent, men alla spådommar säger att det kommer öka än mer 2023. Influens.se lyfte luren och ringde NineAgencys vd Jonas Westling för att höra vad han tror.

Tittar man strikt på siffrorna så har Instagram ett väldigt hårt grepp om marknaden i och med att många använder det. Det har historiskt sett varit den dominerande plattformen, så det är inte orimligt att anta att det kommer fortsätta även in under 2023. Men det som Instagram inte har är den typen av tillväxt som man ser på TikTok, säger han.

Enligt undersökningen tror många av de svarande, 60 procent, att fler kommer använda sig av influencer marketing. Man ser också att 83 procent tror att användningen av TikTok kommer öka, är det i ökningen av närvaro för annonsörerna som vi hittar TikToks tillväxt?

Jag tror att tillväxten för TikTok är oundviklig om man ser till dessa siffror, men också vad man ser och hör just nu när man pratar med företag som marknadsför sig via influencers. Sen finns det såklart företag som är försiktiga med att satsa på TikTok, ofta med förklaringen “men det är bara unga på TikTok”. Det är klart att det är så, men det finns så mycket mer än bara de yngsta. Kunskapen om målgruppen på TikTok måste bli högre och när den blir det så kommer det att driva tillväxten för plattformen. Men tittar man på olika kanaler så är TikTok tämligen unikt, säger Jonas.

Kommer Instagram att förlora på det eller kommer de att följa med i vågen och fortsätta dominera?

Det är väl den stora gyllene frågan. Det är klart, när det kommer en ny aktör på marknaden som attraherar en stor ung publik som spenderar väldigt mycket tid där, då blir det en konkurrenssituation. I slutändan så spenderar man ett antal timmar per dag på olika plattformar och det blir fördelningen av dessa timmar som blir intressant. Så om man idag har tre plattformar man spenderar tid på och lägger till en tredje så betyder det inte att man spenderar mer tid bara att man sprider ut det mer. Dygnet har bara tjugofyra timmar som vi kan lägga på sociala medier till syvende och sist, säger Jonas.

Så vi kan konstatera att Instagram kommer behålla sin ställning men TikTok kommer rusande fram?

Instagram och Youtube är de etablerade spelarna och TikTok är uppstickaren som har ett ökat intresse på annonsörssidan, vilket ökat massor bara senaste året. TikTok kommer fortsätta att vara på allas läppar 2023, det kan vi fastslå med bestämdhet, avslutar Jonas Westling.