Joakim Lundell svarar: ”fokusera på vad man är bäst på”

Joakim Lundell

Influencern ger svar på varför det blev så många avhopp:  ”handlar om att prioritera sin tid”.

Strax efter att Influens.se publicerat artikeln om Jocke och Jonna Lundells avhopp från flera bolag hörde Joakim av sig till redaktionen för att förklara de bakomliggande orsakerna.

På grund av enorma framgångar inom tv-världen har jag fått möjligheter att påbörja de projekt jag kämpat för som till exempel långfilm för bio och andra större streaming format. Detta har gjort att jag behövde renodla mina verksamheter eftersom tid för andra sektorer inte längre finns. Och speciellt nu efter framgången med FEED (Joakims senaste film reds. anm.), och nya utmaningar med fler filmer för bio och streaming, så känner jag att det var rätt beslut.

Att det blev många bolag som lämnades och hur det gick för dessa spelade inte in i besluten att lämna enligt Joakim.

Det handlar om att prioritera sin tid och fokusera på vad man är bäst på helt enkelt, jag behöver lägga fulltid på film och serier utan att ha uppdrag som äter min tid på andra håll! avslutar Joakim.