Djup genomgång: Jocke och Jonna lämnar styrelser – alla bolag med röda siffror

Joakim Lundell och Jonna Lundell

Antalet bolagsenagemang minskar drastiskt hos influencerparet.

När Influens.se för ett år sedan tittade på hur det hade gått för de bolag som Joakim och Jonna Lundell är engagerade i blev det en diger lista. I den listan tittade vi på hur bolagen gått under 2020. I år kommer vi följaktligen kika på hur det gått under 2021.

Men när man börjar titta på bolagsengagemangen så har 2022 inneburit att Joakim har lämnat sina uppdrag i nio bolag och Jonna har lämnat uppdragen i fem.

De bolag som de suttit i samtidigt och lämnat i år är:

Bolag Befattning Lämnat
Kidsify AB Styrelseledamöter 2022-01-08
Influencer Panel Sweden AB Styrelseledamöter 2022-03-01
Webblagret Sverige AB Styrelseledamöter 2022-03-03
Newton Nordic AB Styrelseledamöter 2022-03-18
Bow Bow AB
(blev AnalysHasse AB)
Styrelseledamöter

VD (Joakim)

Vice VD (Jonna)

2022-09-16

 

 

Förutom det har Joakim också lämnat följande roller:

Bolag Befattning Lämnat
Scandinavian Shopping AB

(blev Frisell Consulting AB)

Styrelseledamot, ordförande 2022-01-08
Rökarn AB Styrelseledamot 2022-02-01
Newton Nordic Värdepapper AB Styrelsesuppleant 2022-07-20
Techton of Sweden AB Styrelseledamot 2022-07-21

De enda engagemangen som finns kvar är Joakim Lundell Invest AB för Joakim och bolaget Jocke & Jonna AB för de båda. Det bolaget startade de tillsammans 2016 och det har gått stadigt uppåt sedan dess. 2021 slutade på en omsättning på 22,5 miljoner kronor vilket är en blygsam ökning från 2020 års resultat på 20,2 miljoner. Men med både ökade personalkostnader och produktionskostnader stannade rörelseresultatet på 2,4 miljoner, att jämföra med året innan som slutade något högre med 3,6 miljoner.

Joakim Lundell Invest AB registrerades 2020 och fungerar mer som ett kunsultföretag. Omsättningen hamnade på 1,1 miljoner kronor och ett resultat på 654 tusen kronor. Siffrorna blir svåra att jämföra med året innan då det var ett uppstartsår och inte ett helt kalenderår, men det vi kan se är att bolaget omsatte 855 tusen med ett förlustresultat på 110 tusen kronor.

Trots att man lämnat övriga bolag under 2022 så var man mer eller mindre verksam i dem under 2021. I tabellen kan man se de siffror som redovisats för 2021:

Bolag Omsättning Rörelseresultat Anm.
Newton Nordic AB 8 miljoner – 4 miljoner Läs mer här
Webblagret Sverige AB 3,2 miljoner – 450 tusen Läs mer här
Rökarn AB 1,4 miljoner – 1,3 miljoner
Techton of Sweden AB 1,1 miljoner – 117 tusen
Kidsify AB 94 tusen – 282 tusen
Frisell Consulting AB 14 tusen – 226 tusen
Newton Nordic Värdepapper AB 0 kronor – 2 tusen
AnalysHasse AB 0 kronor – 12 tusen
Influencer Panel Sweden AB För kort aktiv tid

Det som ser ut som en genomgående trend i dessa bolag är att de redovisat förluster under 2021. Hur parets ägande i ovan nämnda bolag ser ut har vi ingen uppgift om inte heller vad anledningen till deras avhopp är, men Influens.se söker paret för en kommentar.