Juristen om skattekraven på influencers: ”Komplext område”

Erika Hubert, General Counsel på GIgapay

”Regler kring reklammarkering är något striktare i Sverige”.

I förra veckan påminde Skatteverket influencers, bloggare och gamers om de nya deklarationskraven, som gäller dem som arbetar med sina uppdrag som hobby- och sidoverksamhet. Närmare bestämt handlar det om att all ersättning en profil får för ett samarbete – oavsett om det är i form av pengar, tjänster, produkter, donationer eller annonsutrymme – måste värdet av ersättningen deklareras till Skatteverket. Ansvaret ligger även hos uppdragsgivaren som för samma samarbete ska skicka in kontrolluppgifter på ersättningens värde till myndigheten.

Företaget som gör reklam behöver meddela till Skatteverket vilka personer de har betalat, och till vilket värde. Och den som har tagit emot ersättning i form av produkter eller tjänster ska själv betala skatt på värdet av dem, sade Jonna Enholm Timén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Ett företag som arbetar med att hjälpa influencers och varumärken med betalningar kopplade till samarbeten, i Sverige men även internationellt, är Gigapay. Influens.se hörde därför av sig till Erika Hubert, som ansvarar för de juridiska frågorna på bolaget, för att höra vilken bild de har av läget.

Vi har märkt av att regelverken kring deklarationskrav för influencers, gamers och kreatörer håller på att förtydligas. Strängare krav än tidigare tillämpas, eller kommer att tillämpas, inom kort. Länder inom EU är särskilt berörda, men rapportering och deklarationskrav finns också i vissa Gulfländer och länder i Sydamerika och Nordamerika, säger Erika.

Beroende på landets regelverk, kan de nya kraven betraktas som ett ytterligare krav i en ibland invecklad deklarationsprocess. Detta kan anses vara komplicerat, speciellt för unga influencers och microprofiler.

Vad som anses att vara en hobbyverksamhet varierar också beroende på land, vilket kan påverka vilka deklarationskrav som gäller i landet.

Därför är det extra viktig att kommunicera och ge tydlig information kring värdet på den tjänst eller produkt som skickas ut, även i ett mer internationellt sammanhang. Eftersom influencers allt oftare måste redovisa och betala skatt för produkter de får hemskickade är det nödvändigt att varumärken, företag och agenturer ersätter influencers med pengar och inte bara produkter. Annars, kan influencers, som sällan får ersättning i form av lön eller provision, hamna i en obekväm sits.

Tycker du att de krav som finns på influencers i Sverige är tydliga?

Jag tycker personligen att information gällande deklarationskrav för influencers är jämförelsevis tydlig i Sverige. Mycket information är tillgänglig på nätet. Man kan hitta både FAQ, länkar till lagtexter och exempel som innehåller videos och bilder. Faktumet att svenska myndigheter regelbundet delar med sig av information om ämnet på sociala medier och i artiklar är ett bevis på att de värdesätter tydlighet.

Det är ett komplext område med återstående gråzoner. Influencer marketing är forfarande ett förhållandevis “nytt” ämne som ständigt förändras med nya trender och nya sociala plattformar. Med tanke på att det fortfarande finns gråzoner tror jag att reglerna fortsatt ses som överväldigande och komplicerade, särskilt för en influencer som precis har börjat med sin hobbyverksamhet.

Hur vanligt är det att influencers får ersättning i form av annat än pengar, i Sverige?

Det är väldigt vanligt att varumärken kontaktar influencers på sociala medier med erbjudanden om marknadsföring som åtföljs av ersättning i form av gratisprodukter. Det är inte heller ovanligt att märken bestämmer sig för att inte genomföra samarbeten om influencers ber om monetär ersättning och inte bara gratisprodukter, säger Erika Hubert och tillägger:

Att betala influencers med pengar kan definitivt ses som en konkurrensfördel för varumärken och agenturer.

När ni tittar på Sveriges lagar och regler inom influencer marketing – hur ligger vi till, jämfört med andra länder?

Det sätt som jag anser att Sverige skiljer sig från andra länder på är främst hur lättillgänglig och tydlig informationen på myndigheternas hemsidor är. Det är jämförelsevis enkelt och smidigt att få tag på information och ställa frågor, genom mejl eller telefon. Det kan vara svårt att få såväl skriftliga som muntliga svar i vissa länder. Influencer marketing regleras av jämförbara lagar och regler på de flesta kontinenter. Jag tänker bland annat på regler kring hobby- och sidoverksamhet, regler om reklammarkering/marknadsföringsregler, arbetsrätt – i vissa fall – och skatteregler som deklaration av ersättning i form av produkter.

Det som brukar skilja sig från land till land är till exempel från och med vilket intjänat belopp man ska registrera sig som egenföretagare, hur reklammarkeringen ska utföras och hur man ska deklarera. Eftersom reglerna diskuteras mer offentligt i Sverige så anser jag att det finns mer information tillgänglig för gemene man. Jag har också fått intrycket att reglerna kring reklammarkering är något striktare i Sverige och att de tillämpas i större utsträckning än i vissa andra EU-länder, avslutar Erika Hubert.


Länk till Skatteverkets information om hur du deklarerar som influencer