Landet kräver märkning av redigerade bilder – nytt lagförslag på gång

Under 2021 införde Norge en ny lag som innebär att kommersiella bilder på sociala medier ska markeras på ett tydligt sätt. En motsvarande lag som sedan 2017 tillämpas i Frankrike. Nu funderar även brittiska politiker på att lagstifta kring märkning.

Förslaget går ut på att kommersiellt innehåll på sociala medier, som har retuscherats eller redigerats, ska märkas så att mottagaren vet att bilden har manipulerats i bildbehandlingsprogram. Det rapporterar flera internationella medier.

Förslaget har presenterats av det styrande konservativa partiet Tory MP, som menar att det måste ske en förändring på sociala medier eftersom orealistiska kroppsstandarder bidrar till ätstörningar och andra sjukdomar.

Man vill att lagförslaget ska gälla alla redigerade kommersiella bilder, alltså där en person eller ett företag tjänar pengar på publiceringen av innehållet. Partiet föreslår att man skapar en symbol som ska sättas på allt redigerat innehåll.

Om lagförslaget går igenom kommer det att regleras under ”Advertising Standards Authority” som i sin tur kommer att få ta fram specifika riktlinjer för hur lagen ska tillämpas och vad som räknas som ”redigerat” och ”kommersiellt”.