Newton Nordics köp av Influencer Panel avbryts – ”dags att lämna över stafettpinnen”

Danjal Kanani vd Newton Nordic

Har lyckats kapa alla onödiga utgifter som ”att säga upp onödiga anställda som kostade bolaget extrema pengar”.

Tidigare har Influens.se skrivit om att Newton Nordic AB gått igenom flera steg för att spara pengar samtidigt som de kommunicerat att de slutfört ett förvärv av Influencer Panel Sweden AB. I ett nytt pressmeddelande skriver nu bolaget att de frångår det förvärvet, att köpet avbryts och återgår i sin helhet “då den förväntade synergieffekten av förvärvet inte uppgår till parternas förväntan”. När Influens.se når Danjal Kanani är han ändå utan tvekan stolt.

Vi tog detta beslut nu efter att vi har städat upp Newton Nordic AB. Alla i teamet kring Influencer Panel har lagt 100 procent fokus på att få Newton på fötter igen, vilket vi lyckades med trots att det inte är vårt område. Är väldig stolt över vad jag tillsammans med teamet har åstadkommit.

Newton Nordic AB gör nu två olika emissioner där man förväntas få in 30 miljoner för att säkerställa nödvändigt tillväxtkapital. Enligt Danjal, som än så länge är vd i bolaget, har de lyckats att kapa alla onödiga utgifter bland annat genom säga upp “onödiga anställda som kostade bolaget extrema pengar”, sälja sitt lager och flytta verksamheten till nya lokaler.

I samband med nyemissionen får bolaget en ny huvudägare i form av Star innovation Group AB som i samband med detta även föreslår ett nyval av styrelse. Det kommer innebära att de tre nuvarande styrelsemedlemmarna, däribland Danjal Kanani, får avgå och ersätts med tre nya ledamöter som kommer att väljas in via förslag från valberedningen och Star innovation Group AB. Allt detta väntas ske på den kommande bolagsstämman som är planerad att hållas i mitten av november 2022.

Vi har gjort allt i vår makt för att ta hand om detta bolag som det vore vårt eget. Och nu var det dags att lämna över stafettpinnen och fokusera på vad man är bäst på, influencer marketing, avslutar Danjal Kanani