Ny lag: Det här får influencers inte marknadsföra – kan leda till fängelse

Första i sitt slag i Europa.

Frankrike är ett av de länder i Europa som under de senaste åren jobbat intensivt med att forma och sätta in lagar och regler för dem som jobbar som influencers. Landet har till exempel infört ett ramverk kring hur bild- och videoretuschering, redigering och manipulering ska redovisas i kommersiellt innehåll på sociala medier.

Mer exakt är det lag på att reklambilder som är retuscherade ska märkas med en varningstext, som ska tala om för mottagaren att det som visas i bilden är en effekt av manipulation i bildbehandlingsprogram. En lag som sattes in i slutet av 2017.

Och nu vill franska lagstiftare tydliggöra en annan del av yrket, nämligen vad influencer inte får marknadsföra i sina kanaler. Det skriver BBC.

En ny lag har nu satts in som bland annat begränsar marknadsföring av lotterier och spel online samt tobaksprodukter, skönhetsoperationer och en del finansprodukter. En lag för influencers, som är den första i sitt slag i Europa.

Lagen innebär att influencers inte får marknadsföra nämnda produktkategorier på sociala plattformar där det kan finnas minderåriga. Dagens populära plattformar Facebook, Instagram och Tiktok har olika åldersgränser, men alla ligger under myndighetsåldern vilket betyder att de faller bort för reklam av den typen av produkter.

Bryter man mot lagen kan influencers dömas till två års fängelse eller till böter på upp emot 300 000 euro, vilket motsvarar nästan 3,5 miljoner kronor.