Reklamombudsmannen om skärpta krav på retuschering: “Inget som beslutas av oss”

Istock / Elisabeth Trotzig (Foto: Martin Alm)

Stiftelsen säger att problemet med retuschering sträcker sig utanför reklamen.

Det var igår som Influens rapporterade om hur Kicks och Tjejzonen, i en gemensam rapport, kräver skärpta regler och riktlinjer för retuschering. Bland de önskade åtgärderna finns bland annat ett förslag om ökat uppdrag till Reklamombudsmannen och ett nationellt regelverk. Nu svarar Reklamombudsmannen på rapporten.

Resultatet i rapporten är nedslående. Vi ser dock att detta är en större fråga än enbart reklamen. Vi tror att många av influencerinläggen som inte är reklam har en stark påverkan på unga tjejer. Då dessa ofta är skyddade av yttrandefrihet är det svårt att reglera, men det är viktigt med information och diskussion, skriver Elisabeth Trotzig i ett mail till Influens.

Kan ej beslutas av Reklamombudsmannen

Elisabeth Trotzig vill vara tydlig med att de förslag på åtgärder som rör Reklamombudsmannen inte är något stiftelsen själv kan besluta om, då den styrs av sina stadgar.

Förslagen innebär bland annat att Sveriges annonsörer bör förtydliga Reklamombudsmannens uppdrag, och säkerställa att specifik vikt läggs vid informationsuppdraget gentemot den breda allmänheten. Man föreslår också att Reklamombudsmannen ska få i uppdrag att skapa ett nationellt regelverk, för att förtydliga vilka regler som annonsörer, influencers och andra aktörer förväntas följa. Inget av detta är, enligt Elisabeth Trotzig, något som ryms inom de stadgar som definierar Reklamombudsmannens verksamhet.

Det betyder med andra ord att en enskild branschorganisation inte kan styra över RO:s uppdrag. Det betyder vidare att Reklamombudsmannen inte kan sätta upp regler eller riktlinjer. Detta är grundläggande inom rättslig prövning. Det är inte samma part som bestämmer reglerna som sedan tillämpar dessa, säger Elisabeth Trotzig.

Uppdaterad version av ICC:s regler är på gång

Reklamombudsmannen uppdrag är att prova om reklam följer de regler som anges i stadgarna, vilka är Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation.

Enligt Elisabeth Trotzig är det globala regelverket under revidering och översyn, för att följa marknadens utveckling. En uppdaterad version av ICC:s regler kommer att lanseras i september.

Hon säger också att även om retuschering inte nämns specifikt i ICC:s regler idag, har Reklamombudsmannens opinionsnämnd meddelat många beslut om bristande socialt ansvar som rör skadliga kroppsideal eller könsdiskriminering. Många gånger är bilderna i dessa fall retuscherade. 

Att jämföra Sverige med andra länder kan vara svårt eftersom våra grundlagar skiljer sig åt. Många av de åtgärder som har diskuterats i den allmänna debatten skulle inte kunna genomföras utan grundlagsändringar, avslutar hon.

LÄS ÄVEN: Kicks och Tjejzonen vill se skärpta regler för retuschering i reklam: ”Saknar motstycke”