Så tycker e-handlare om influencer marketing: ”Kostar mer än det smakar”

Mathias Krümmel vd för PostNord Sverige

”Svårmätta faktorer”.

E-handlare är fortsatt positivt inställda till influencer marketing. Det rapporterar Postnord, i samarbete med HUI Research, i den senaste rapporten E-barometern.

Av de svenska detaljhandelsbolagen som deltog i undersökningen svarade majoriteten – 37 procent – att influencers har bidragit till att bygga företagets varumärke. 15 procent har även sagt att influencersatsningen har bidragit till en stark försäljning. Samtidigt har noll procent, alltså ingen, sagt att företaget har påverkats negativt.

Allt fler företag väljer att använda sig av marknadsföring genom influencers, med förhoppningen att det ska leda till en ökad försäljning. Samtidigt växer en diskussion fram om hur lönsam strategin faktiskt är och att det kan vara svårt att mäta det verkliga utfallet. Ur företagens perspektiv är det främsta värdet av att samarbeta med en influencer att det stärker varumärket, skriver man i rapporten.

Men 15 procent av e-handlarna vittnar om att influencer marketing ”kostar mer än det smakar”. Lika många har även sagt att de inte har lyckats några nya målgrupper i den utsträckning som man hade hoppats på.

Influencer marketing verkar alltså passa olika bra för olika typer av e-handelsaktörer. Aspekter som spelar in är den valda marknadsföringsstrategin, men också mer svårmätta faktorer såsom trovärdighet – hur väl en influencer stämmer överens med varumärkets image, riktning och värderingar. Hur influencer marketing kommer att utvecklas är svårt att säga.