Ungdomar litar blint på influencers – ytterst få dubbelkollar information

Sara Nordbrand

Tror barn och ungdomar på allt de hör och ser i sociala medier? Det är något många vuxna oroar sig för. För att få någon slags uppfattning om läget har Telia, i samarbete med World Childhood Foundation, genomfört en undersökning; ”Barn och ungdomars erfarenheter av felaktig information på nätet”.

Rapporten är baserad på över 5000 kvantitativa intervjuer med barn mellan 11 och 17 år. Man har även genomfört workshops i skolklasser med över 500 barn mellan 12 och 15 år.

Undersökningen visar att 9 av 10 svenska barn vet att de har stött på information som de tror eller vet är falsk eller osann i sociala medier. 8 av 10 har upplevt ”clickbait” i någon form, och 7 av 10 har noterat att ett foto eller en video har redigerats på ett sätt som ska försköna verkligheten.

Falsk information på internet är ett växande problem i vårt samhälle inte minst inför det allmänna valet till hösten 2022. Insikterna visar att våra svenska skolor gör ett bra jobb, och att det är viktigt att de fortsätter att sätta undervisning av källkritik högt upp på utbildningsagendan. Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla verktyg för att motverka spridningen av desinformation och, inte minst, uppmuntra föräldrar att prata med sina barn om nätet från tidig ålder, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Telia Company, i ett pressmeddelande.

6 av 10 barn granskar sina källor när de arbetar med skoluppgifter, men när det handlar om information på sociala medier är de inte lika kritiska. Endast fyra av tio säger att de inte tror på allt som influencers säger och att de faktiskt kollar upp informationen själva. Äldre ungdomar uppger att det vanligaste sättet att kolla upp informationen på är att aktivt besöka andra webbsidor och jämföra om dessa säger samma sak som influencers.

Men varför är inte fler källkritiska? 7 av 10 elever i Sverige uppger att de har lärt sig i skolan hur man verifierar information på nätet, och i åldrarna 14 till 17 är siffran 8 av 10. Men av alla som svarat att de har lärt sig källkritik i skolan, uppger endast hälften att de har lärt sig det tillräckligt.

Två tredjedelar barn i Sverige delar informationen vidare utan att kontrollera källan.

När det gäller att lita på olika källor på nätet tycker de flesta barn mellan 11 och 17 i Sverige att välkända nyhetssajter är mest pålitliga. Det vanligaste sättet för barn att verifiera om något är sant eller inte är dock att fråga en förälder eller annan familjemedlem, vilket visar på vikten av att föräldrar inte underskattar sin betydelse för barnens nätbeteenden, säger Sara Nordbrand.

Stora och välkända nyhetssajter är mest pålitliga enligt svenska barn, därefter anser 40 procent att Wikipedia är en tillförlitlig källa och 15 procent att Youtube är det.