Vad händer med Newton Nordic och Influencer Panel? ”Upp till bolaget att åtgärda bristerna”

Danjal Kanani och Henrik Lewander

För några veckor sedan slog nyheten ned om att det influencergrundade företaget Influencer Panel, via ett omvänt förvärv, ska in på börsen. Media plockade snabbt upp händelsen och medgrundaren Danjal Kanani talade om glädjen och förväntningarna i flertalet intervjuer, bland annat i en med Influens.se. Men det kommande förvärvet började kort därefter ifrågasättas när den tilltänkta köparen Newton Nordic meddelade att de inte alls var intresserade av förvärvet.

Men sedan gick planerna trots allt i lås och Danjal Kanani blev börs-vd. Nu står det dock klart att Nasdaq handelsstoppat bolagets aktie.

Så vad är nu status? Och vilka är Newton Nordic och hur kommer det sig att de förvärvade Influencer Panel? För att reda ut allt som har hänt gör Influens.se en snabb genomgång nedan:

År 2011 startades drönarbolaget Intuitive Aerial, men bolaget bytte i slutet av 2019 både namn och verksamhetsinriktning. Sedan september det året heter företaget Newton Nordic och specialiserar sig på rörliga kameror inom TV- och filmindustrin.

Techföretaget har idag sitt huvudkontor i Linköping, och är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Investmentbolaget Capital Conquest är huvudägare i Newton Nordic och äger 22,1 procent.

Under pandemiåret 2020 minskade Newton Nordics omsättning med 22 procent och landade på drygt 10 miljoner kronor. Samtidigt sjönk rörelseresultatet (EBITDA), från -1,4 miljoner under 2019, till -1,6 miljoner koronor under 2020. Ett räkenskapsår som bolaget beskrev som ”ett prövningens år för hela industrin”, men såg trots allt hoppfullt på framtiden.

För vår bransch har året varit extra besvärligt, då våra produkter till största del används i live-sända evenemang med stor publik. Dessa evenemang har till stor del ställts in eller behövts göras om utan publik, vilket har lett till stor osäkerhet i branschen och minskad investeringsvilja hos våra kunder, skrev Henrik Lewander, vd på Newton Nordic, i årsrapporten för 2020.

Men trots det utmanande marknadsläget på grund av Corona, har vi under året haft försäljning till både nya och befintliga kunder. Det visar att vi har en omtyckt produkt med en stark position på marknaden.

I början av 2021 var Newton Nordics verksamhet fortsatt hämmad av pandemieffekterna, men bolaget meddelade att man började se ljuset i tunneln och började rekrytera nya medarbetare för att ”möjliggöra ett snabbare utvecklingstempo”. Men när årets första halvår sedan summerades visade sig omsättningen ha minskat med nära 50 procent, samtidigt som den tidigare vinsten förvandlades till miljonförlust.

Våra nuvarande och potentiella kunder har drabbats hårt av pandemin, vilket har lett till en försämrad investeringsvilja hos dem. Vidare har det varit svårt att bedriva aktiv försäljning på grund av de reserestriktioner som pandemin medfört, förklarade bolaget då.

Men affärerna var inte helt satta på paus. Newton Nordics produkter användes bland annat under olympiska spelen i Tokyo. Och under det tredje kvartalet 2021 steg omsättningen med nära 24 procent till 1,9 miljoner kronor. EBITDA-resultatet vände även från förlust till vinst.

Den ökade omsättningen kan hänföras till lättnader av de restriktioner som införts på grund av Covid-19-pandemin, med ökad aktivitet på TV/Broadcast-marknaden som följd.

Allt verkade alltså vända för Newton Nordic. Men plötsligt i oktober 2021 meddelade den största ägaren Capital Conquest att man begärde en extra bolagsstämma, under vilken man föreslog att Newton Nordic skulle genomgå en verksamhetsförändring kallad ”change of identity”. Detta skulle ske genom att Newton Nordic skulle ”dela ut all verksamhet och samtidigt förvärva en annan”.

Innan Newton Nordic hann svara på förslaget gick Capital Conquest och Influencer Panel, som alltså var det bolag som man hade förslagit att Newton Nordic ska förvärva, ut med att förvärvet var på gång.

Men ett fåtal dagar efter meddelade Newton Nordic, via ett pressmeddelande, att man ville ”klargöra att styrelsen inte står bakom något av de beslutsförslag som angivits”. Newton Nordic pekade på att bolagets senaste siffror uppvisar en positiv utveckling och att styrelsen därför ”inte delar Capital Conquests påstående gällande bolagets framtidsutsikter”.

Sedan började ännu mer att hända. Rykten om bland annat insiderinformation spreds i sociala medier och aktieägarforum, och Newton Nordic blev tvungna att svara på anklagelserna.

Bolaget kommenterar vanligtvis inte rykten men finner det nödvändigt att bemöta felaktiga påståenden i syfte att säkerställa korrekt information till aktiemarknaden. Bolaget bekräftar att det inte förekom någon insiderinformation, skrev Newton Nordic i ett pressmeddelande.

Några dagar senare meddelade plötsligt företagets medgrundare och teknikchef Mårten Svanfelt att han avslutar sin anställning på egen begäran. Och snart kom Newton Nordics affärsutvecklingschef, även tidigare vd på bolaget, Robin Kahlbom att också avsluta sin anställning på egen begäran.

Samtidigt meddelades det att förvärvet av Influencer Panel AB gick igenom, villkorat av att det godkänns av Nasdaq, och då gick Newton Nordics aktie upp med över 30 procent.

Capital Conquest föreslog även en ny styrelse, bestående av Danjal Kanani, Joakim Lundell, Felix Lehner, Jonna Lundell och Emil Åkesson. Även det förslaget klubbades igenom och Newton Nordics styrelse fick därmed lämna med omedelbar verkan. Danjal Kanani valdes till vd, och den tidigare vd:n Henrik Lewander fick ”övergå till andra arbetsuppgifter inom bolaget”.

Vi har ett tydligt mål med ett skapa en lönsam tillväxtkoncern och vår målsättning är att kunna uppvisa en stark tillväxt och ett positivt rörelseresultat redan nästa kvartal. Jag och den nya styrelsen har därefter beslutat att genomföra en granskningsprocess för att utvärdera vilka synergier som finns mellan de två olika verksamheterna. För att sedan se om de finns förutsättningar att kunna bedriva de båda två näringsverksamheterna under samma företagsgrupp (Newton Nordic) eller om en sakutdelning istället är till förmån för bolagets aktieägare, skrev Danjal Kanani när han valdes till sitt nya uppdrag.

Både mitt och styrelsens fokus ligger idag på att bygga ett lönsamt tillväxtbolag och kan detta ske med båda verksamheterna under samma paraply så ska givetvis detta även utvärderas så att vi kan uppnå en maximal avkastning till bolagets aktieägare.

Danjal meddelade att han ser att Newton Nordics kameraverksamhet ”har en väldig potential” och att man ”med små justeringar” kan få verksamheten lönsam. I samma veva var det dags för en summering av bolagets tredje kvartal som visade på en positiv tillväxt på cirka 24 procent, samt ett positivt rörelseresultat.

Den nya koncernledningen beslutade då att införa ett kostnadsbesparingsprogram, som förväntas påverka bolaget positivt under Q1 2022. Ledningen bestämde även att bredda Newton Nordics verksamhet och börja med en uthyrningsverksamhet av kamerasystem och digitala kameror.

Den första november lanserades Influencer Panel och försäljningen av plattformens tjänster. En lansering som företaget beskriver som mycket god och med ett stort intresse ”från både små och stora kunder”.

Plattformen har bara under de två första veckorna i november haft en försäljning på cirka två miljoner kronor, vilket ligger över de budgeterade målen för bolagets verksamhet.

Men nu har Nasdaq First North Growth Market satt handelsstopp för bolagets aktie tills vidare. Detta på grund av en sammantagen bedömning, att den helt nya styrelsen i Newston Nordic brister i bolagets informationsgivning. Samt att det enligt Nsdaq inte går att säkerställa en sund och välordnad handel i bolagets aktier.

Nasdaq har nu inlett ett utredningsärende mot Newton Nordic, och innan det är klart kan bolaget inte heller slutföra förvärvet av Influencer Panel. För att det i sin tur ska bli av måste Nasdaq först öppna handeln med aktien igen.

Anledningen till handelsstoppet är att vi inte kan garantera ändamålsenlig handel i bolaget, som man kallar det på juristspråk. Vi har bedömt att aktien i bolaget just nu inte bör handlas på First North och därför har vi valt att stoppa den, säger Nasdaqs kommunikationschef David Augustsson till Di.

Det är också upp till bolaget att åtgärda de brister som vi funnit. Så vi kan inte ge någon tidshorisont just nu, utan vi får helt enkelt be att få återkomma till marknaden när eller om vi bedömer att handeln kan återupptas.

Igår skrev Emil Åkesson, ordförande i den nya Newton Nordic-styrelsen, i ett meddelande till nyhetssajten Breakit att företaget är chockat över handelsstoppet:

Vi vet inte varför aktien är handelsstoppad. Vi är överraskade, det har inte flaggats från något håll att det här skulle ske.

Men idag skriver han, i ett pressmeddelande, att Newton Nordic ”samarbetar med Nasdaq i deras utredning och samtidigt förstärker sin kapacitet för korrekt informationsgivning”.

Vi kommer att göra ett omtag och lösa den problematik som uppstått. Förutsatt Nasdaqs godkännande för fortsatt handel av bolagets aktie kommer vi att genomföra förvärvet av Influencer Panel AB i enlighet med stämmans beslut, om än med fördröjning mot vad vi hade ursprungligen hade hoppats. Vi beklagar att denna situation har uppstått och kommer att informera aktieägarna och marknaden om utvecklingen allteftersom vi får besked, skriver Emil Åkesson.