Youtube justerar sina algoritmer – ska minska kroppshetsen

Del av ett större arbete. 

Youtube meddelar att de nu kommer göra tekniska ändringar för hur plattformen fungerar för dess användare, mer exakt för användare i tonåren. Det handlar bland annat om att ungdomar inte längre ska ska kunna matas med “osunt kroppsideal” eller “specifik vikt och träning”. Ändringarna innebär en justering av algoritmerna som styr funktioner som rekommenderar liknande innehåll som mottagaren tidigare tittat på, ett ämne som många gånger varit uppe för debatt.

Det är en god idé. Det är bra att de vill ta ansvar. Men vad menar de mer tekniskt? Det är svårt att säga hur det kommer att påverka, säger Sissela Nutley, författare och hjärnforskare som är knuten till Karolinska institutet, enligt Aftonbladet.

Enligt Youtube är ändringarna ett steg i ett större och pågående arbete och har hittills bara genomförts i USA. I “andra länder” kommer ändringarna att genomföras först efter årsskiftet.

Visuella plattformar har större påverkan på barn och unga. I initiativet ”Det syns inte” har vi gjort undersökningar där det framgår att sex av tio 15-åriga tjejer säger att de upptäckt ”fel” på sin kropp efter att ha jämfört sig med bilder på social medier. Bland killar är siffran en av tio, säger Sissela Nutley.

LÄS ÄVEN: Vill se krav på märkning av retuscherade bilder i reklaminlägg