Analys: Siffrorna visar det vi misstänkte – men beskedet om liveshopping överraskar

Johanna Allhorn, chefredaktör på Influens.se.

Att som e-handlare arbeta med influencers i sin marknadsföring är något som kan ha flera fördelar. Du kan rikta dig till en väldigt specifik målgrupp, bygga ditt varumärke på ett framgångsrikt sätt och på så sätt driva på försäljningen. Så långt är de flesta med.

Den undersökning vi presenterade i dag bekräftar just den bilden, att e-handeln överlag ser stora fördelar med influencer marketing och att man därför gärna jobbar med influencers.

Även utmaningarna med influencer marketing är kända vid det här laget. Många vittnar om att prisbilden ofta – åtminstone i beställarens tycke – är relativt hög. Just utmaningar kopplat till affären är också något som ofta återkommer när vi på redaktionen har kontakt med aktörer i branschen. Hur mycket är rimligt att betala och vad ska man få i utbyte? Hur ska man hantera priser som ständigt förändras utan att beställaren riktigt förstår varför? Helt enkelt, hur gör man influencer marketing mätbart?

Men i vår undersökning framgår det också att det inte bara är prisbilden som upplevs som komplicerad. Ännu fler – 62 procent av alla som svarade på vår enkät – tycker att det är svårt att hitta rätt influencer. Relativt många upplevde också olika kommunikations- och avtalsproblem, samt kände sig osäkra när det kom till att balansera det egna tänkta budskapet med influencerns egna kreativitet. Så det finns bitar att arbeta med, även om de här delarna inte heller direkt kom som någon överraskning. Influencer marketing är fortfarande nytt, och då är det naturligt att de inblandade aktörerna fortfarande trevar sig fram.

Det som däremot överraskade åtminstone mig var att liveshopping inte verkar ha slagit igenom på bredare front, trots allt som skrivits om fenomenet på sistone. Varje vecka droppar det in erbjudanden i mejlkorgen om att delta i olika företags liveshopping-event. Men i vår undersökning var det bara 10 procent av alla som svarade som dels hade testat liveshopping och dels var positiva till att göra det igen. De flesta saknade intresse, hade försökt och planerade inte att göra om det, eller ställde sig fortfarande avvaktande men försiktigt positiva. Det här blir spännande att följa – när slår liveshopping igenom på riktigt?