ChatGPT spår 2023 – vi jämför resultaten

”Fler blir medvetna”.

Idag presenterades det en trendspaning på Resumé, om hur sociala medier kommer att utvecklas under år 2023. En spaning är väl alltid intressant att ta del av, men den här gången var det extra intressant eftersom de fem punkterna inte var framtagna av en människa. Man har nämligen tagit hjälp av ChatGPT, en virtuell assistent som har utvecklats av Open AI.

Det är alltså artificiell intelligens som analyserat internet och presenterat ett svar, på den enkla frågan: Hur kommer sociala medier att utvecklas under år 2023?

Här är de fem trendspaningarna:

1. Ökad fokus på sekretess

Med ökande oro för sekretess och datahantering kommer det sannolikt att bli större fokus på att skydda användardata och ge användare mer kontroll över deras personliga information. Detta kan leda till förändringar i hur sociala medieplattformar hanterar användardata, samt introduktionen av nya funktioner som fokuserar på sekretess.

2. Uppgång av kortformatvideo

Plattformar för kortformatvideo som TikTok och Instagram Reels har ökat i popularitet de senaste åren och denna trend kommer sannolikt att fortsätta 2023. Förvänta dig att se fler varumärken och marknadsförare som omfamnar detta format som ett sätt att engagera sig med publik och nå nya kunder.

3. Större fokus på e-handel

Sociala medieplattformar utforskar fler sätt att tjäna pengar på sin användarbas och e-handeln är ett viktigt område att fokusera på. Förvänta dig ökad integration av fler shoppingfunktioner, så som ”in app shopping” och augmented reality-funktioner, som gör det lättare för användare att upptäcka och köpa produkter direkt via ett socialt medie.

4. Artificiell intelligens och maskininlärning

AI och maskininlärning blir allt mer avancerade och kommer att fortsätta spela en stor roll i att forma framtiden för sociala medier. Dessa tekniker kan användas för att personalisera innehållsförslag, optimera annonsmål och förbättra den totala användarupplevelsen.

5. Tillväxten av decentraliserade sociala nätverk

Decentraliserade sociala nätverk, som är baserade på blockchain-teknik och prioriterar användarsekretess och ägande av data, vinner mark. Även om de fortfarande är i ett tidigt skede av adoption, kan det bli mer vanligt i år och utmana dominansen från traditionella sociala medie-plattformar.


Redaktionen på Influens.se blev dock nyfiken på om vi skulle få samma trendspaning, om vi hörde av oss till ChatGPT med samma fråga. Och det kan man säga att vi fick. Texten är skriven med andra ord – men av ChatGPT – och grundbudskapet är delvis detsamma men skiljer sig ändå en del, framför allt är det den femte spaningen som skiljer sig åt.

1. Ökat fokus på integritet och datahantering

Efter flera skandaler och kontroverser kring dataskydd och integritet på sociala medier, förväntas det att fokus på datahantering och integritet kommer att öka under 2023. Fler användare blir medvetna om vilken data som samlas in av sociala medieplattformar och hur den används. Detta kan leda till ökad efterfrågan på plattformar som prioriterar säkerhet och integritet, samtidigt som det kan leda till ökad reglering av sociala medier av regeringar och myndigheter.

2. Större fokus på videos och livesändningar

Videos och livesändningar har ökat i popularitet under de senaste åren, och denna trend förväntas fortsätta under 2023. Allt fler sociala medieplattformar prioriterar videoinnehåll, och företag och användare kommer att skapa mer videoinnehåll för att nå ut till sin målgrupp. Kort videoformat, som TikTok, har också blivit alltmer populära och kommer att fortsätta att växa under det kommande året.

3. Nya funktioner för shopping

E-handeln har ökat dramatiskt under de senaste åren, och flera sociala medieplattformar har lagt till nya funktioner för shopping direkt på plattformen. Denna trend förväntas fortsätta under 2023, och fler plattformar kommer att integrera e-handelsfunktioner för att göra det enklare för användare att köpa produkter direkt från plattformen.

4. Ökad användning av AR och VR

Augmented reality (AR) och virtual reality (VR) har potentialen att förändra hur vi interagerar med sociala medier. Nya plattformar som Facebook Horizon och Spaces har redan lanserats, och fler plattformar kommer sannolikt att integrera AR- och VR-funktioner under 2023. Detta kan skapa nya möjligheter för företag att skapa interaktiva kampanjer och för användare att uppleva sociala medier på ett helt nytt sätt.

5. Ökad användning av AI

Artificiell intelligens (AI) har redan påverkat sociala medier, men under 2023 förväntas dess användning öka ytterligare. AI kan användas för att förbättra användarupplevelsen, som att ge mer relevant innehåll baserat på användarens intressen eller att rekommendera produkter baserat på tidigare köp. Det kan också användas för att förhindra spam och missbruk, samt att förbättra annonsmålriktning och optimering. AI kommer också att användas för att förbättra algoritmer för sökningar, rekommendationer och annonsering, vilket kan leda till mer relevanta och användarvänliga sociala medieplattformar.