Cure Media mäter influencer marketing på nytt sätt – ”fyllt ut bristerna”

Emma Lundsten

”Bortom direktlänkar och sista klicket”.

Det är inte ovanligt att man mäter en influencer marketing-satsning via direkta klick eller användning av rabattkoder. Men att döma ett samarbete utifrån den typen av siffror ger inte alltid en rättvis bild.

Influencer marketingbyrån Cure Media har därför, tillsammans med Nepa – undersökningsbolaget som jobbar med marketing intelligence, utvecklat en ny metod för mätning av influencer marketing. En metod man jämför med hur man mäter andra stora medieköp, och som tog ungefär två år att utveckla.

Det är viktigt att förstå att köpbeteendet inte alltid sker genom en direktlänk i en Instagram-story. Kunden kan efter att ha sett ett samarbete googla produkten, gå in på en annan länk eller besöka företagets hemsida direkt. Genom att enbart mäta sista klicket missar man de kunder som tar alternativa vägar och man kan inte heller mäta effekten av preferens och gillande, det vill säga hur mycket mer en kund gillar ditt varumärke efter ett samarbete, säger Emma Lundsten, Head of Operations & Client Success, på Cure Media, till Influens.se.

Verktyget har fått namnet “Full Audience Framework” och målet är att bevisa att influencer marketing är en kraftfull marknadskanal som ”kan driva varumärken och engagera målgrupper på ett sätt som andra kanaler inte kan”

Syftet med metoden är att skapa förståelse för hur influencer marketing påverkar varumärken, och att påvisa det totala värdet av investeringen för kunden. Vi strävar efter att gå bort från att bara mäta sista klicket eller använda rabattkoder, eftersom detta inte ger en fullständig bild av effekten som influencer marketing kan ge, säger Emma Lundsten.

Vad exakt är det ni mäter?

I vårt samarbete med Nepa har vi utvecklat skräddarsydda mätmetoder för influencer marketing. Dessa låter oss ta fram siffror och genomföra marknadsundersökningar för att mäta effekterna av influencer marketing på olika parametrar och uppfattningar hos en specifik målgrupp.

Traditionellt sett kan företag som har implementerat ”marketing mix modeling” se detta, men det finns många kunder som ännu inte har den typen av analys på plats. Därför utvecklade vi det här verktyget som kan visa den totala effekten av en influencer marketing-investering.

Emma berättar vidare att företaget kan, med hjälp av “Full Audience Framework” ge sina kunder en tydlig bild av ROI för influencer marketing. Något som gör det möjligt för dem att jämföra kanalen med andra kanaler och reklamformer de använder.

Med hjälp av detta verktyg kan vi få en helhetsbild och mäta effekten av influencer marketing som en varumärkesdrivande kanal, inte bara fokusera på sista klicket och direktförsäljning.

Förutom att hjälpa kunderna att påvisa effekten av influencer marketing, har även Cure Media fått en mer omfattande förståelse för dess resultat och effekter, säger Emma.

Den här mätmetoden har fyllt ut de tidigare bristerna och ger oss möjlighet att jämföra influencer marketing med andra brandingkanaler, inte bara prestanda- och konverteringskanaler. Vi kan nu mäta effekten av influencer marketing på olika sätt och hur det direkt påverkar ett företags varumärke.

Vad fick er att dra igång det här projektet?

Vi insåg att influencer marketing fortfarande är relativt nytt och att många inte fullt ut förstår kanalens värde och dess roll i mediemixen. Vi strävar alltid efter att vara i framkant när det gäller att mäta influencer marketing och att driva utvecklingen för hela kanalen. Eftersom vi jobbar med stora företag och väldigt omfattande samarbeten så har våra kunder höga förväntningar på mätning och rapportering.

Det är en unik metod som vi har utvecklat för att hjälpa våra kunder att mäta och följa upp sina investeringar. Många ledningsgrupper förstår ännu inte influencer marketing fullt ut, och denna metod hjälper marknadschefer att bevisa att det är en av de mest effektiva kanalerna för att driva varumärkeskännedom samt preferens. Vi kan även få fram ett värde samt förväntad avkastning på investeringen. Detta sätt att mäta har blivit en uppskattad del av vårt erbjudande.