Därför anmälde Konsumentverket Bianca Ingrossos inlägg

Bianca Ingrosso

Konsumentverket genomförde en granskning i våras, avseende reklamidentifiering på sociala medier. Granskningen visade att flertalet profiler brister i reklamidentifiering, och med anledning av resultatet har myndigheten öppnat flera tillsynsärenden.

Igår gick vi igenom ett av dem, som gällde influencern Janni Olsson Delér. Och idag kan vi avslöja att även Bianca Ingrosso har blivit anmäld av Konsumentverket för bristande reklamidentifiering.

Myndigheten skriver att de aktuella inläggen har publicerats på i Bianca Ingrossos Stories på Instagram i år den 3 juni, 23 juli, 2 augusti, 11 september samt 15 november. Vilket företag som det gjordes reklam för är censurerat i anmälan som Influens.se har tagit del av, men Konsumentverket skriver:

I de för ärendet aktuella inläggen presenteras sminkprodukter från X samtidigt som Bianca talar om produkterna och dess egenskaper i positiva ordalag. I majoriteten av inläggen förekommer texterna ”Ad for X” eller ”Advertisement for X”.

Konsumentverket medger att ”Ad for” eller ”Advertisement for ” får anses utgöra en form av reklammarkering så orden, som på engelska betyder ”reklam”, signalerar att inläggen är kommersiella.

Konsumentverket ser positivt på förekomsten av en uttrycklig markering i syfte att tydliggöra att inläggen innehåller reklam. En sådan markering på sociala medier är nödvändig för att genomsnittskonsumenten ska kunna skilja på betalda inlägg från sådana som influencern skriver på eget initiativ utan att ersättning utgår. Men reklammarkeringarna i de aktuella inläggen har flera brister.

Det som ställer till det är följande delar:

För inlägg där ordet ”Ad” förekommer noterar Konsumentverket att det är ett kort ord som endast består av två bokstäver, vilket gör att markeringen sett till ordets längd brister i sin tydlighet.

Vidare har reklammarkeringarna i många fall getts en placering som innebär att texten delvis döljs av Bianca Ingrossos kontonamn och profilbild eller av Instagrams funktion ”Visa översättning”.

I samtliga fall har reklammarkeringarna getts en färgsättning som smälter in i inläggens färgskala samt utformats i liten textstorlek i förhållande till övrig text i inläggen.

I några inlägg saknas uttryckliga reklammarkeringar.

Att det dessutom handlar om Instagram Stories, som försvinner efter 24 timmar, ökar tydlighetskraven enligt Konsumentverket.

Härav brister reklammarkeringarna i sin tydlighet. Enligt Konsumentverkets bedömning kan genomsnittskonsumenten inte endast utifrån reklammarkeringarnas visuella utformning uppfatta inläggen som reklam på ett tillräckligt snabbt sätt, det vill säga redan vid en flyktig kontakt.

Nu har Bianca Ingrosso getts möjlighet att yttra sig och ”redogöra för de åtgärder som kommer att genomföras med anledning av anmälan”. Därefter kommer myndigheten att ta ställning till om några ytterligare åtgärder ska vidtas i ärendet.

Influens.se har sökt Bianca Ingrosso för en kommentar.