Därför fällde domstolen Kenzas inlägg – ”ligger i sakens natur”

Influencern Kenza Zouitens samarbete fälls av Patent- och marknadsöverdomstolen.

I fredags kom beskedet från Patent- och marknadsöverdomstolen; Influencern Kenzas samarbete med glasögonföretaget Chimi Eyewear fälls och vitet höjs till en halv miljon. Bakgrunden är att Konsumentombudsmannen anmält 31 av influencerns inlägg, som myndigheten menade borde varit reklammarkerade. Gällande två av inläggen var parterna överens, men därefter gick åsikterna isär. KO menar att Kenza, utöver två avtalade reklaminlägg, fick en resa till Zanzibar betald av sin uppdragsgivare i utbyte mot att hon vid ett senare tillfälle skulle publicera reklambilder som glasögonföretaget tog i samband med utlandsvistelsen.

Även om den uttryckliga överenskommelsen har avsett två inlägg, så har den gemensamma partsavsikten varit minst två inlägg. Det är så avtalet ska tolkas. Den underförstådda överenskommelsen har ingåtts senare i samband med parternas resa till och vistelse på Zanzibar och kompletterar den tidigare skriftliga överenskommelsen, heter det från KO i domen.

Kenza menade däremot att samarbetet var tydligt avgränsat till de två ursprungliga inläggen – som också reklammarkerades – och att det var den delen ersättningen avsåg. Domstolen tycker dock att det är svårt att dra en sådan exakt gräns gällande den här typen av samarbeten.

Det ligger i sakens natur att när en influencer får relativt stor frihet att vidta och utforma marknadsföringsåtgärder inom ramen för avtalet, bestäms ersättningen inte i direkt förhållande till antalet inlägg på sociala medier utan till värdet av det betalda samarbetet på ett mer övergripande plan, skriver domstolen i domen.

KO menar att resan till Zanzibar utgjorde en form av förskottsbetalning för marknadsföring som Kenza senare förväntades göra. I domen framkommer det också att Kenza fotograferades med Chimis produkter, att Chimi och Kenza haft en dialog om när bilderna som togs på resan skulle publiceras, samt att flera av de aktuella inläggen innehållit bilder på Chimis solglasögon och text där ”Chimi” har förekommit.

Domstolen anser att alla de aktuella inläggen därmed skulle kunna ses som en del av ett större samarbete, men väljer att analysera de 31 inläggen vart och ett för sig. Då blir slutsatsen att en del av dem borde ha reklammarkerats, men att alla inte ska fällas – vilket går emot KO:s linje. Domstolens bedömning är att inlägg som inte har en tillräckligt tydlig koppling till marknadsföring inte heller kan anses utgöra reklam.

Endast det förhållandet att Chimis solglasögon förekommer på bild i ett inlägg kan dock inte anses utgöra tillräcklig bevisning för att inlägget omfattas av marknadsföringsuppdraget. I dessa fall torde inlägget inte kunna bedömas som tydligt avsättningsfrämjande för Chimis produkter eftersom det inte är möjligt att utifrån det enskilda inlägget härleda solglasögonen till Chimi, skriver domstolen.

Influens.se och systersajten Ehandel.se har sökt Kenza Zouiten och Chimi Eyewear.