Ny granskning: Influencers fortsätter slarva med reklammarkering

Bara en av fem reklammarkerar sina inlägg, enligt en granskning ledd av EU-kommissionen.

Tillsammans med konsumentskyddsmyndigheter i flera medlemsländer, har EU-kommissionen granskat hur väl influencers reklammarkerar sina inlägg.

Nästan 600 influencers har granskats och resultatet visade att 97 procent av dem postade inlägg med kommersiellt innehåll. Av dem var det bara en av fem som systematiskt markerade ut att det rörde sig om reklam.

40 procent av de influencers som granskats gjorde reklam för sina egna produkter, tjänster eller varumärken. 60 procent av dessa visade brister i sin reklammarkering, eller reklammarkerade inte alls.

358 influencers har blivit föremål för vidare granskning. Nationella myndigheter kommer att kontakta de berörda personerna för att begära att de följer lagstiftningen.