De löser branschens utmaning – betalar influencers direkt

Raiha Buchanan

”Skadar de mindre kreatörerna”.

Att influencers ska få betalt för sitt jobb och att ersättningen betalas ut i pengar och inte i produkter eller tjänster är idag en självklarhet. Men trots detta finns det fortfarande en del brister på området. Mer exakt gäller det när och hur ersättningen betalas ut – en utmaning som hela branschen brottas med, menar Gigapay, som jobbar med kreatörsekonomin.

Ersättningen till influencers betalas inte ut när kampanjmålen är uppfyllda, utan i slutet av en betalningscykel, vilket kan vara i mitten eller slutet av månaden. När företag driver kampanjer måste de vanligtvis vänta på ett visst datum för att betala ut – vilket kan vara en eller två gånger i månaden. Detta innebär att influencers som får betalt på detta sätt kan vänta mer än sex veckor på att få sina pengar, säger Raiha Buchanan, vd för Gigapay, till Influens.se.

Skulle du kunna utveckla? 

Våra kunder vittnar om att det är vanligt att utbetalningar är baserade på antingen ett datum – till exempel den 30:e varje månad – eller på ett visst belopp som influencern ska nå innan den kan få sin betalning. Även om detta är en modell som fungerar för större kreatörer, som har ett konstant flöde av samarbeten, så skadar det de mindre kreatörerna som precis har börjat eller inte har ett lika intensivt flöde av samarbeten.

När Gigapay nyligen knöt sig an det globala mediebolaget INCA Nordics, som är en del av GroupM, insåg man hur utbrett och utmanande det här problemet är. Därför har bolagen tillsammans jobbat fram en lösning som förändrar hur influencers får betalt.

En utbetalningsmodell som i längden ska gynna både bolag och influencers, och som man hoppas kan inspirera branschen till att tänka om. Kreatörerna behöver nämligen få kortare väntetider för utbetalningar, som baseras på kampanjmål eller andra mätvärden, menar Gigapay.

Med fokus på nano- och microinfluencers finns det ett behov av att ändra de traditionella utbetalningsmodellerna, som påverkar kreatörernas motivation. Vår lösning, där influencers får omedelbara utbetalningar efter att en kampanj avslutats, håller dem mer engagerade och motiverade, avslutar Raiha Buchanan.