Första gången någonsin: Nordiska podd-lyssnare under lupp – ”säger mycket”

Johanna Turner och Gustaf Helleday

”Podcastannonsering ger över sex gånger investeringen”.

”En gedigen poddrappport”. Så beskriver Acast sin senaste undersökning. Podcastbolaget har scannat den nordiska lyssnar-marknaden, för att hjälpa kreatörer och annonsörer förstå konsumentbeteenden och trender. I rapporten har man inkluderat data från Sverige, Norge och Danmark.

För första gången någonsin har vi tagit fram en renodlad nordisk podcastrapport, där vi genom en gedigen undersökning har tagit reda på vad våra nordiska lyssnare verkligen vill ha. Vi hoppas att den här rapporten kommer att bana väg för hur man som poddkreatör skapar riktigt bra innehåll och hur man som annonsör gör intressant podcastreklam – som våra nordiska lyssnare gillar, säger Johanna Turner, Nordic Sales Director på Acast, i ett pressmeddelande.

Hela 64 procent av de nordiska lyssnarna uppger att de har fått nya perspektiv på omvärlden, genom att lyssna på podcasts. Mer än hälften säger att de har lärt sig mer om andra kulturer, och lika många av de svenska veckolyssnarna har blivit mer intresserade av samhällsfrågor. 40 procent uppger dessutom att de faktiskt har ändrat sin politiska åsikt efter att ha lyssnat på podcasts.

Nästan hälften av de tillfrågade uppger att de upplever en större mångfald inom podcasts, jämfört med andra typer av medieslag.

Rapporten visar också att podcasts spelar en viktig roll i sociala sammanhang idag. Hälften av lyssnarna tycker nämligen att vilken podd som är ens favorit, säger mycket om en person. Hela 49 procent menar att de blir mer positivt inställda till människor som gillar samma podcasts som de själva.

55 procent pratar med andra om det innehåll som de har hört i podcasts, och 48 procent lyssnar på poddar för att ha något att prata om i sociala sammanhang.

I och med att podcast fortfarande är ett relativt ungt media har vi på Acast lagt mycket arbete på att bevisa vår effektivitet. Nyligen genomförde vi en ekonometrisk studie på den svenska marknaden som visar att podcastannonsering ger över sex gånger investeringen tillbaka i långsiktig försäljning, vilket var högst av samtliga medieslag.

Med poddrapporten vill vi sätta dessa resultat i ett större sammanhang och sprida kunskap om poddmediet och hur man bäst utnyttjar det – både ur ett kreatörs- och annonsörsperspektiv, säger Gustaf Helleday, Nordic Insights Manager på Acast.