Hubso avvecklar samarbetet med Per Lei Sweden: “Utvärderar samtliga av våra befintliga varumärken”

Johanna Linnros, vd Hubso. Jacklin Altinisik, grundare Per Lei.

Förlust på 1,3 miljoner kronor. 

I november 2021 förvärvade Hubso 66,6 procent av aktierna i Per Lei Sweden AB, ett varumärke som säljer kosmetika för ögon och ögonbryn. Varumärket som grundades av Jacklin Altinisik, hade varit aktivt i cirka ett år när Hubso klev in som majoritetsägare. Nu har de båda parterna kommit överens om att gå skilda vägar.

Hubso har som ett led i renodlingen av sin varumärkesportfölj i samråd med Per Lei Sweden ABs grundare kommit överens om att avveckla samarbetet i det gemensamma bolaget och att grundaren driver verksamheten vidare i egen regi, skriver Hubso i ett pressmeddelande.

Per Lei Sweden AB omsatte under förra året 280 000 kronor. Försäljningen av majoritetsandelen innebär för Hubso en redovisningsmässig förlust på 1,3 miljoner kronor. Överlåtelsen av aktierna har bland annat föregåtts av utdelning och totalt tillförs Hubso ett likviditetstillskott om cirka 450 000 kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 200 000 kronor. Utöver den redovisningsmässiga förlusten kommer försäljningen inte ha någon påverkan på Hubsos verksamhet.

I vår strategi att vidareutveckla vår verksamhet genom tillväxt och bolagisering, ser vi över och utvärderar samtliga av våra befintliga varumärken för att fokusera våra resurser rätt. Vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till Jacklin för samarbetet och önskar henne all lycka i den fortsatta utvecklingen av Per Lei, säger Johanna Linnros, vd för Hubso group.