Johanna Linnros, vd Hubso / Linn Ahlborg

Stark tillväxt för Linn Ahlborgs bolag, när Hubso group sammanfattar senaste året.

Hubso group AB, som bland annat inkluderar e-handelsinkubatorn Hubso, presenterar nu koncernens siffror för 2023. Nettoomsättningen för koncernen nådde 36,6 miljoner kronor, en minskning från föregående års 41,2 miljoner. Resultatet (EBITDA) blev en förlust på 10,8 miljoner kronor.

Hubso AB, det helägda dotterbolaget till Hubso group, har under det senaste året valt att minska sin varumärkesportfölj. Till följd av detta har bolaget bland annat överlåtit aktieinnehavet i Per Lei Sweden AB och avslutat varumärket Frö.

Efter periodens slut har Hubso group, enligt rapporten, gjort nedskrivningar av goodwill till ett värde av 6,2 miljoner. Dessutom har koncernen identifierat ett nedskrivningsbehov av värdet på aktierna i dotterbolaget Hubso på 40 miljoner.

Så går det för profilernas varumärken

Samtidigt har man stärkt sitt fokus på de varumärken som är lönsamma, vilket bland annat lett till en bolagisering av varumärket Lxa the label. Varumärket grundades av Hubso tillsammans med Linn Ahlborg under 2020 och har enligt Hubso group “påvisat mycket god tillväxt och potential från start”. Enligt rapporten har Lxa the label redovisat en tillväxt på 39 procent.  Även Sanne Josefsons varumärke Sanne Alexandra har haft en positiv tillväxt under det senaste året. Varumärket ökade med 11 procent.

Le capsole, som vid lanseringen 2021 drog till sig så stort intresse att sajten kraschade, har däremot haft ett tuffare 2023. Under året minskade tillväxten med 28 procent, vilket uppges bero på en senarelagd relansering till första kvartalet.