Hubso växer – men tar stryk på sista raden: ”Stabil ökning”

Hubso – som erbjuder färdiga e-handelslösningar för influencers – är här med ett färskt bokslut för fjolåret 2022.

Bland ägarna återfinns bland andra Nordnet, Avanza och Tourn Capital. Och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Omsättningen landade på 41,2 miljoner kronor, mot 36,8 miljoner året innan.

Under 2022 har omsättningen i e-handeln minskat med totalt 12 procent, jämfört med 2021. Trots detta förbättrades koncernens omsättning med 12 procent till 41,2 miljoner kronor 2022. Även påvisas en positiv tillväxt med 17 procent, jämfört med Q4 2021. Vi ser en stabil ökning av antal kunder, order, samt ordervärden, såväl för helår som för kvartalet, vilket på alla vis indikerar att det finns fortsatt tillväxt att hämta, skriver vd:n Johanna Linnros, i en kommentar till bokslutet.

”Bekräftelse på förändringsarbete”

EBITDA-resultat blev en desto dystrare historia. Det blev ett minusresultat på -5,9 miljoner kronor, vilket var ett större tapp än 2021, då det låg på -2 miljoner kronor. Som jämförelse blev det svarta siffror på 866 000 kronor 2020.

2022 blev en bekräftelse på att vårt förändringsarbete börjar ge resultat, och vi går trots alla turbulenta och negativa omvärldsfaktorer och geopolitiska utmaningar in stärkta i 2023. Med ökad försäljning, förbättrade marginaler, och ett fortsatt fokus på stark men hållbar tillväxt, skriver vd:n.