Ida Wargs repost gav Ida Warg Beauty bakläxa: ”Vi är nu medvetna”

”Ska skicka medarbetare på vidareutbildning”.

Under oktober månad har influencerprofilen Ida Warg publicerat content kopplat till det egna skönhetsvarumärket Ida Warg Beauty på ett felaktigt sätt, menar Konsumentverket. Myndigheten har nämligen noterat att influencern har delat innehåll på Instagram som inte har uppfyllt marknadsföringslagens krav på reklammärkning.

Mer exakt handlar det om bilder och videos på Instagram Stories, föreställande Ida Warg Beautys hudvårdsprodukter. Dessa har, enligt Konsumentverket, inte alls varit reklammarkerade eller otillräckligt märkta, och på så sätt har marknadsföringen varit vilseledande och otillbörlig. Det framgår av handlingarna i Konsumentverkets nyligen inledda tillsynsärende mot Ida Warg och Ida Warg Beauty, som Influens.se har tagit del av.

Det faktum att vissa inlägg innehåller ordet reklam förändrar inte Konsumentverkets bedömning. Även om ordets innebörd, i sig, kan ge mottagaren aningar om att inlägget innehåller marknadsföring har markeringarna getts en placering som innebär att markeringen konkurrerar med övriga text- och bildinslag som gör att markeringen förlorar tydlighet. Markeringarna har vidare utformats med liten storlek i förhållande till övriga inslag i inläggen. Härav brister markeringarna i sin tydlighet, skriver Konsumentverket.

Trots att inläggen publicerades i Ida Wargs egna kanaler anser Konsumentverket att även Ida Warg Beauty är ansvariga för reklaminläggen.

Den otillbörliga marknadsföringen har avsett Ida Warg Beautys produkter och är vidtagen inom ramen för Ida Wargs näringsverksamhet. Ida Warg Beauty bär därmed ett huvudansvar för aktuell marknadsföring.

Med hänvisning till att Ida Warg har ett betydande inflytande i Ida Warg Beauty samt dess moderbolag, kan ett ekonomiskt intresse för avsättningen av företagets produkter urskiljas. Det finns således ett kommersiellt syfte bakom inläggen.

Ida Warg Beauty svarar KO att de inte varit medvetna om att Ida Warg som privatperson behöver tydligt reklammarkera inlägg som hon repostar i sin kanal.

Vi är nu medvetna om detta och kommer fortsättningsvis se till att Ida Wargs reposts har märkning. Vi ämnar omedelbart stärka upp och kvalitetssäkra våra befintliga policys genom hela Ida Warg Beauty, utifrån Konsumentverkets information och påpekanden.

En vidareutbildning kommer att ges de medarbetare som hanterar vår marknadskommunikation, för att efter bästa förmåga och kunskap följa gällande lagar och regler i all framtida marknadskommunikation.

Ida Warg har ännu inte kommenterat händelsen men ges möjlighet att yttra sig, samt redogöra för de åtgärder som kommer att genomföras med anledning av ärendet. Hon har tid på sig fram till den 15 november 2022. Därefter tar Konsumentverket ställning till om ytterligare åtgärder ska vidtas.