Konsumentverket bedömer läget: ”Finns fortfarande brister”

Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket

Tidigare idag rapporterade vi att 76 procent av 20 miljoner granskade inlägg på Instagram, som publicerats av influencers, dolde informationen som tyder på att inlägget i fråga är ett reklaminlägg. Vi har tidigare även rapporterat om flertalet profiler som fällts och i vissa fall även stämts i domstolen på grund av bristande reklammarkering i sociala medier.

Krav på att samarbetsinlägg ska reklammarkeras i sociala medier sattes in i februari 2020 av Konsumentverket. Vi vände oss därför till myndigheten för att höra hur de bedömer läget i branschen.

I vår senaste granskning kunde vi konstatera att flera av de granskade inläggen riskerade att inte vara så pass tydliga att det uppfyller kravet på reklamidentifiering. Till exempel såg vi att många använde sig av reklammarkeringar i olika former, men samtidigt riskerade många av markeringarna inte att vara tydliga nog, sett till sin utformning eller ordalydelse. Det kan till exempel röra sig om en dold placering, otydlig färgsättning med mera, säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket, till Influens.se

Men har det blivit lite bättre sedan de nya riktlinjerna sattes in?

Vår senaste granskning tydde på att det fortfarande fanns en del brister sedan vår vägledning reviderats. Vi kommer att följa upp granskningen från i våras för att se om det har förbättrats.

Varför tror ni att influencers har svårt för att reklammarkera sina inlägg på rätt sätt? 

Det kan bero på att det är en relativt ny bransch som ännu inte hittat formerna för sin verksamhet. Samtidigt har reglerna om reklamidentifiering funnits en mycket längre tid och det kravet gäller oavsett vilken mediekanal som marknadsföringen förekommer i, säger Charlotte Söderlund och avslutar med:

För att underlätta för influencers att göra rätt gav Konsumentverket dock ut en vägledning om marknadsföring i sociala medier i slutet på 2019.