Ny nordisk rapport: Annonsörerna satsar allt mer på podcast

Johanna Turner och Gustaf Helleday, Acast (press)

Medieköpare har ett högt förtroende för podcastkreatörer.

Podcastbolaget Acast presenterar en ny rapport om hur nordiska medieköpare planerar sina annonsinvesteringar inför det kommande året. Studien, som baseras på data från medieköpare i Sverige, Norge och Danmark, avslöjar att intresset för podcastannonsering ökat.

8 av 10 planerar att öka sina investeringar

Hela 83 procent av de tillfrågade planerar att öka sina reklaminvesteringar i podcasts under 2024. Det ökade intresset ska bland annat bero på den generella medietillväxten och den höga avkastningen.

Med åtta av tio annonsörer som planerar att öka sina investeringar i podcast är det tydligt att mediet skapar faktisk affärsnytta och har kommit att bli en allt mer central del av annonsörernas mediemix, säger Gustaf Helleday, Insights Manager på Acast i en kommentar till rapporten.

De mediekategorier som förlorar investeringar till förmån för podcasts är framför allt radio, tv och tryckta medier. 65 procent av de tillfrågade pekade ut radio som den mest påverkade kategorin.

Podcast har genomgått en imponerande förändring och har snabbt gått från att vara ett nisch- till massmedia. Med hälften av den nordiska befolkningen som regelbundna lyssnare har podcast blivit en naturlig kanal för annonsörer att nå och engagera sin målgrupp. Med den här räckviddsökningen blir det allt tydligare att podcasts befäster sin position som en central del av det moderna medielandskapet och utmärker sig som en effektiv plattform för autentisk kommunikation och strategisk marknadsföring, säger Johanna Turner, Director of Sales, Nordics på Acast.

Studien visar också på ett högt förtroende för podcastkreatörer. Två av tre uppger att de anser reklam från podcastprofiler vara mer trovärdig än reklam från influencers på sociala medier.

Råder fortfarande viss osäkerhet

Samtidigt råder det fortfarande mycket osäkerhet bland annonsörerna. På frågan vad som hindrar dem från att öka sina annonsinvesteringar i podcasts, svarade majoriteten att de prioriterar mer etablerade mediekanaler eller saknar kunskap om mätstandarder för podcasts. Andra uppgav att de ännu inte har utvecklat en ljudprofil för sina varumärken.

Vi ser att det fortfarande råder viss osäkerhet och att mer etablerade medieslag prioriteras. Här är det vårt ansvar att kontinuerligt öka förståelsen för poddmediets mätstandarder, effekt och kreativa möjligheter, för att öka både annonsinvesteringar och antalet annonsörer som väljer att höras i podd, säger Gustaf Helleday.