Ska influencers pausa samarbeten under pågående krig? – här är byråernas dom

FV: Magnus Noord, Selma Mujic, Jonas Westling, Jakob Wigselius, Fredrika Fry och Carl Kling

Är det okej att publicera samarbetsinlägg när det pågår krig inte långt från vårt land? Bör influencers pausa sina insatser på sociala medier?

Det dyker upp en hel del frågor när det är oroligheter i världen. Inte minst gällande hur influencers ”bör” bete sig och agera. Många har kritiserat en del profiler som trots allt som händer fortsätter att ”leva på som vanligt”. Samtidigt som profiler som använder sina kanaler till att sprida information om hur man kan hjälpa människor i Ukarina får kritik för att de inte uppmärksammat andra krig i sina kanaler tidigare.

Så vad är egentligen är ”rätt och fel”? Finns det något svar på frågan? Vi vände oss till sex olika byråer som jobbar med både influencers och varumärken för att få en bild av hur branschen ser på situationen.

Det är tråkigt att vissa reagerar negativt på att influencers publicerar samarbeten. Ett krig är självklart något man ska ha respekt för, och enligt oss borde alla som kan nyttja sina kanaler och kontakter till att hjälpa de som är i nöd. Men att kräva att influencers ska sluta jobba är orimligt. Många har idag två eller tre anställda, hyror att betala och tidskänsliga avtal. Det är till exempel ingen som ber tv- eller tidnings-annonsörer att pausa sin reklam, säger Magnus Noord, vd på ProAd, till Influens.se och fortsätter:

Det är lite trångsynt av människor att reta sig på influencer marketing mitt i allt det här. Det är en seriös bransch som växer extremt mycket och som på många sätt kan använda sin räckvidd till att hjälpa andra. Det som vi anser är det rätta att göra i det här läget är att publicera information om hur man kan hjälpa människor i nöd, samtidigt som man fortsätter jobba med sina samarbeten och content på ett respektfullt och smakfullt sätt.

Jakob Wigselius, Country Manager på United Influencers, är inne på samma spår:

Vi välkomnar såklart alla initiativ som belyser och stöttar den svåra situation som Ukraina befinner sig i. Men vi anser samtidigt att vardagen här i Sverige behöver fortgå, och att just upprätthållande av vardagen är rätt väg att gå. Frågan är, enligt mig, också större än att enbart handla om influencer marketing. Det är kanske rimligare att fråga sig om medier överlag kan tänka sig att avstå sina intäkter över tid? Kan man förvänta sig att de stora kommersiella TV-kanalerna ger upp sina reklampauser till förmån för nyhetsrapportering eller att dagstidningarna offrar sina annonsplatser för utökad information om kriget? säger han och fortsätter:

Jag tror att det är en svår väg att tänka sig då detta skulle riskera de anställdas arbeten. Vad som däremot är värt att beakta är timing och placering kring kommersiella budskap och såklart också hur dessa utformas. Man måste ha respekt för att mottagaren kan finna det stötande och alla typer av associationer till kriget som inte är direkt motiverade bör självklart undvikas. Vi är alla på något sätt påverkade av den här situationen och för oss på United Influencers har det varit tydligt då våra systerbolag inom koncernen har en stor mängd medarbetare i just Ukraina. Inom koncernen har det därför varit stort fokus på deras situation och stora summor pengar har också samlats in för att stötta hjälporganisationer som verkar i landet.

Enligt Magnus Noord och Jakob Wigselius är det omöjligt att sluta arbeta, men de menar att det är viktigt att ha respekt för det som händer och hjälpa på de sätt man kan med de tillgångar man har. Enligt dem bör influencers blanda ”vanligt” innehåll som samarbeten med viktig information kopplad till krisen. Det är vad de anser är rätt väg framåt just nu. Men i början, när kriget i Ukraina bröt ut, pausade många sina planerade samarbeten.

Vi valde att pausa majoriteten av våra inbokade samarbeten under krigets inledning, dels av respekt för situationen men också för att folk i allmänhet inte är mottagliga för kommersiellt innehåll när världen plötsligt vänds upp och ned. Vi har också gjort en kontroll av våra kunder för att se eventuella ryska kopplingar eller om innehållet i deras marknadsföring på något sätt kan uppfattas som stötande eller omoraliskt. I just detta fall så har dock inte några sådana upptäckter gjorts, säger Jakob Wigselius från United Influencers.

När kriget bröt ut hörde en annonsör av sig och undrade vad vi borde göra. Då bestämde vi oss för att pausa allt i en vecka för att avvakta och ge situationen all uppmärksamhet. Men efter en vecka måste vi som kan fortsätta arbeta. Det är viktigt att hjälpa människor i nöd på alla sätt man kan, men man kan inte sluta jobba, säger Magnus Noord från ProAd.

Vi pausade våra samarbeten ett par dagar när nyheten kring Ukraina var färsk, och gjorde en bedömning att det var det som behövde göras. Samtidigt så är detta många av våra profilers största inkomstkälla, och då gäller det att också ha lite förståelse för att de behöver fortsätta bedriva sina jobb. Jag tror att man på sociala medier idag kan vara för snabb med att döma ut influencers, och att man inte har samma överseende som med många andra branscher. Det gör att influencers oavsett situation alltid får ta smällar. Med det sagt så ser vi givetvis även över varje kampanj och utifrån innehåll så tar vi ett beslut om uttaget kan anses vara problematiskt eller inte med tanke på omständigheterna, säger Selma Mujic, Business Director på C/O Agency.

Andra influencer-byråer har inte heller valt att styra annonsörer eller influencers åt ena eller andra hållet, utan låtit parterna ta egna beslut.

Vi har inte aktivt gått ut och rekommenderat våra profiler hur de bör agera generellt kring sponsrade inlägg som de själva eventuellt avtalat, det måste få vara upp till var och en. Vi som byrå håller dock en nära dialog med de annonsörer och profiler som vi har pågående kampanjer med, och är där lyhörda inför om publiceringar behöver skjutas på, säger Fredrika Fry, Head of Talent på SplayOne, och fortsätter:

Däremot har vi som Multi-Channel Network/YouTube-nätverk gått ut till hela nätverket och bett dem använda YouTubes ”tagg-funktion” kring ev innehåll kopplat till Ukraina/Ryssland. Detta för att göra innehållet urskiljbart för de annonsörer som väljer att köpa annonser på deras YouTube kanaler. Vi har även informerat våra annonsörer om att vi tagit ett stadigt grepp om sökord knutna till krisen för att undvika missinformation och stärka ”brand safety”.

Carl Kling, Head of Interlaced Influencers, berättar att han bara upplevt förståelse från annonsörer när en influencer valt att pausa publicering av samarbeten.

Situationen i Ukraina är verkligen fruktansvärd och alla våra tankar går naturligtvis till de drabbade. Vad gäller influencers och annonsörer så ser vi att det är upp till var och en att avgöra och ta ställning till huruvida de vill genomföra samarbeten just nu under rådande omständigheter, säger han och tillägger:

I vissa fall har influencers tillsammans med våra annonsörer landat i att det inte är rätt tid att publicera vissa samarbeten, medan andra samarbeten genomförs som planerat. I de fall där någon part har landat i att pausa samarbetet tills vidare så har samtliga parter visat förståelse. Vissa av våra influencers har också valt att tillfälligt pausa ett samarbete för att istället använda sin plattform till att informera sin publik om hur vi tillsammans kan hjälpa Ukraina.

Jonas Westling, Head of Nine Agency, säger att byrån fokuserar på att hålla igång en löpande diskussion och hur innehåll kan tolkas samt själva beslutat om att inte vara aktiva i egna kanaler.

Vi för ständigt en dialog med våra kunder och de influencers vi arbetar med – inte minst i tider som dessa. Vi har inte gett något generellt råd om att stoppa samarbeten och kampanjer utan fokuserat på att prata om innehållet och hur det kan tolkas. Vi på Nine Agency har själva valt att inte vara aktiva i våra egna kanaler och har skänkt pengar till Röda Korset för att stötta det ukrainska folket som en omedelbar åtgärd, säger Jonas Westling.

Har ni fått frågor av era annonsörer eller influencers vad de bör göra?

Vi upplever att våra samarbetspartners generellt tar besluten på egen hand kring tajming av deras kommunikation och publiceringar. Men vi finns naturligtvis som en rådgivande partner när det önskas. Det största gemensamma frågetecknet rör snarare hur vi alla kan bidra till att hjälpa de drabbade på plats i Ukraina, säger Fredrika Fry från Splay One.

Det har vi fått, och räknar med att fortsatt få framgent. Vi har valt att låta dialogen ske direkt mellan annonsör och influencer. Det finns inget facit på hur en sådan här situation ska hanteras, men om något i magen känns fel eller mindre viktigt så landar parterna i regel i att pausa samarbetet tills vidare och återuppta det vid ett senare tillfälle, säger Carl Kling från Interlaced Influencers.

Summeringsvis kan vi säga att samtliga byråer är öppna för att pausa eller skjuta upp samarbeten, men att det inte finns ett tydligt facit, som kan peka på vad som är rätt eller fel. Det är upp till varje profil och annonsör att avgöra hur och vad man vill göra.