United influencers blygsamma vinst – trots många minustecken

Jakob Wigselius, vd på United influencers scandinavia

Växer i Europa men backar på sista raden. 

United influencers svenska bolag backar med ytterligare 2 miljoner kronor från året innan. Enligt den senaste årsredovisningen låg rörelseresultatet på minus 4 miljoner kronor. Ändå gick företaget med en nästan dubblerad vinst jämfört med 2021, om än en mycket blygsam sådan, cirka 56 000 kronor. 

United influencers International AB, som också är moderbolaget i koncernen, har istället vänt rörelseresultatet från minus till plus. Koncernen innefattar, förutom United influencers Scandinavia och de två dotterbolagen United influencers Sweden och United influencers Norway, också ett licensupplägg där United influencers finns representerade på elva stycken marknader runt om i Europa. Två nya licensavtal har slutits i två olika länder under det senaste året.

År 2022 landade moderbolagets rörelseresultat på 343 000 kronor, jämfört med ett minus på 147 000 året innan. Vinsten backade däremot från 47 000 kronor till 11 000 kronor.