Certifiering i branschen ses som nödvändig – ”så att även vita medelåders män ska förstå”

Magnus Noord, vd ProAD

Influencerbranschen är relativt ung och svårnavigerad, nu hoppas aktörer på hjälpande riktlinjer.

Magnus Noord, som är vd på influencer marketingbyrån ProAd, vill vara med att förändra synen på influenceryrket.

Vi lever med en stämpel om att det är fake konton, det är bara unga tjejer, det är bara ytligt, det är fillers och allt som kommer med det. Men definitionen av en influencer är ju att man har en digital plattform, där man har fler följare än sina närmsta vänner, och att man via sin plattform kan påverka andra. Det är vad en en influencer är. Influencer marketing är när du köper marknadsföring av en influencer som har en egen plattform. Bolagen kallar det gärna ”profiler med viss målgrupp”, men det är ju influencer marketing som är begreppet och de använder influencers. Jag pratar mer om profiler och målgruppsstyrd annonsering, men det är ju influencers vi pratar om, säger Magnus till Influens.se

Genom IAB Sverige, Interactive Advertising Bureau, har det tagits fram en certifiering genom det oberoende Kantar. Fram till idag är Cure Media, ProAd, Lifestylegruppen, Beatly, We Are Era, Nine Agency / Nouw, Bauer Media, Tailsweep, Cube och Aller media redan certifierade enligt det som kallas ”Gold Standard 1.0 Influencer Marketing”. Det är något man vill föra in som en form av branschstandard men långt ifrån alla har hoppat på det. Det är en ung bransch och landskapet för hur man ska agera håller fortfarande på att sätta sig.

Så, hur viktig är en certifiering för att nå en större legitimitet?

Än så länge är den inte så viktig för att folk frågar inte efter den men jag jämställer den med att när man började med e-handel så letade man efter “trygg e-handels”-märket men nu finns inte det längre för nu vet man att det är andra saker som styr. Men jag tycker att man bör ha en certifiering som bär med sig krav som byråer behöver uppfylla. Bland annat gällande avtal, att man ska vara transparent mot profilerna, betalningar, annonsmärkning samt etiska regler gällande hur man uttrycker sig. Samtidigt vill man inte göra certifieringen för hård heller, för då får man inte med massan. Men vi jobbar på att hitta en nivå där alla är överens, vilket vi inte alltid är idag. Målet är att även vita medelåders män ska förstå att det är ett riktigt framtidsyrke, avslutar Magnus Noord.