Färska resultat: 60 procent högre avkastning i poddar – ”ett underutnyttjat medium”

Gustaf Helleday och Gabriel Aksan

På uppdrag av poddbolaget Acast och ljud- och musikplattformen Spotify har byrån OMD tillsammans med analysavdelningen Annalect, undersökt det affärsmässiga värdet av att annonsera i podcasts jämfört med annonsering i andra mediekanaler. En studie som pågick mellan 2019 till 2021, och där 37 olika annonsörers investeringar för totalt två miljarder kronor analyserades. Det man kom fram till är att det minst sagt lönar sig att satsa på annonsering i ljudformat.

Lyssnandet växer år för år vilket självklart ger ett ökat intresse från annonsörer. Men podden är fortfarande ett underutnyttjat medium vars effektivitet fler borde upptäcka. Podcastlyssnandet är ofta intimt och engagerat vilket ger annonsörerna en möjlighet att nå sina målgrupper i en brusfri och attraktiv miljö, säger Gabriel Aksan, Försäljningschef på Spotify i Norden, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Acast lanserar ny funktion – annonser matchas mot samtalsämnen i podcasts

I undersökningen har OMD undersökt ROAS – vilket står för ”return on ad spend” och står för omsättningsökning i relation till investerad annonskrona – för olika typer av annonsköp. ROAS för kategorin ”digitalt ljud” landade på 4,0 vilket innebär att man som annonsköpare i snitt får fyra gånger pengarna tillbaka på varje investerad krona, rapporterar bolagen.

Med denna studie påvisar vi inte bara att annonsering i podcast skapar ett högt affärsvärde, men även att podcast står i särställning jämfört med övriga medieslag och borde vara en given del av varje medieplan. Annonsmarknaden för digitalt ljud är fortfarande ung, men nu utgör podcasts en betydande del av svenskarnas mediekonsumtion, säger Gustaf Helleday, Nordic Insights Manager på Acast.

Digitalt ljud var även den kategori som hade högst ROAS av alla olika mediekanaler i undersökningen. Snittet för kategorin låg 60 procent högre försäljning på kort sikt, jämfört med annonsering i andra typer av mediekanaler, uppger man i rapporten.

Den här studien ger oss som medieköpare ett tydligt kvitto på att podcast-annonsering är extremt effektivt. Givet att podcast som mediekanal är relativt ny är studier likt denna, där vi analyserar stora mängder data, väldigt viktiga för oss som rådgivare. Även om vi tidigare har förstått podcastmediets styrkor utifrån räckvidd och konsumtionsbeteende, är det avgörande för oss som medieköpare att kunna påvisa affärsvärdet till kund och med denna studie är det tydligt att podcast är en väldigt bra investering, både på kort och lång sikt, säger Jesper Cederäng, Business Development Director på OMD.

En annan parameter som undersöktes var podcastens varumärkesbyggande effekt som annonsmedie, och det man kom fram till var att det är dubbelt så effektivt att driva ett varumärke via podcasts, jämfört med genomsnittsmediet.

Det är alltså både effektivt att annonsera i podcast på kort sikt samt driva ett varumärke på lång sikt. Slår man ihop dessa två effekter, det vill säga både kortsiktig försäljningsökning och den varumärkesbyggande effekten, landar ROAS på 6,2. Som annonsör får man alltså enligt studien tillbaka runt sex gånger investeringen, på lång sikt, skriver företagen.