Han blir United Influencers nya VD – ”branschen mognar”

Jakob Wigselius och Jørgen Sørlie

Influencer marketing-byrån United Influencers har fått en ny vd. Företagets Sverigechef Jakob Wigselius tar klivet upp och blir vd över den skandinaviska verksamheten, där den svenska och norska marknaden samt norska upplagan av Elle Magazine ingår, samtidigt som Jørgen Sørlie kliver ner men stannar i organisationen.

Anledningen till vd-skiftet är att bolaget vill öka tillväxttakten både på befintliga och nya marknader. Något Jakob Wigselius ska ha ”visat kunskap och förståelse för” enligt bolagets styrelse.

I takt med att branschen mognar ser vi ett allt större behov, bland annat hos annonsörerna, att arbeta långsiktigt och strategiskt med en och samma aktör snarare än att basera valet av partner beroende på influencern. Något som nu är mer vanlig än tidigare. Att välja bland influencers blir alltmer flexibelt, vilket gör att strategin, utförandet och datan också blivit mer centrala än tidigare. Detta har givit oss en bra grund för den vision vi har kring United Influencers fortsatta utveckling som oberoende expert inom influencer marketing, säger Jakob Wigselius i ett pressmeddelande.

Jakob har varit trogen United Influencers sedan 2015 och ”spelat en central roll i både bolagets utveckling”. Nu är siktet inställt på att erövra fler marknader och ”etablera bolagets plattformsstrategi”. Något som enligt Jakob bland annat innebär en mer strukturerad och effektiv datainsamling, som i sin tur ger kunderna en uppdaterad insyn i statistiken.

Att utveckla en plattform i en så pass föränderlig bransch som denna har varit en utmaning, men de senaste två åren har möjliggjort att vi på riktigt har kunnat integrera vårt arbete i det flöde som vår plattform UI Market bygger på, säger Jakob Wigselius och avslutar med:

Nu blir det spännande att på riktigt få förverkliga den vision vi arbetat på under de senaste åren.