Intervju: Hållbarhet i influencervärlden – ”har en stor skuld”

Maria Ingels Carlsson

”Dubbelmoral eller hyckleri skiner igenom ganska snabbt”.

Kan man, som influencer, vara hållbar? Eller, vad menas med ”hållbar” egentligen? Uppdrag som läggs på influencers handlar ofta om att uppmana till konsumtion, så hur kan influencers driva sina kanaler och jobba på ett hållbart sätt? Det är stora frågor, men inga som byrån Green Communication är rädd att ta sig an.

Det finns ju många väldigt bra och inspirerande influencers som driver mer hållbara frågor i sina kanaler och därmed inspirerar sina följare att ta mer medvetna och hållbara beslut i sina inköp och val i livet. Sedan finns det såklart många som skulle behöva fundera ett varv till hur deras följare blir påverkade av deras inlägg, säger Maria Ingels Carlsson, vd och grundare av Green Communication.

Vad räknar man till det hållbara?

Det korta svaret är de profiler som vill planeten och människan det bästa. Våra profiler har jämställdhet, klimat och hälsa som fokus. Något som vi tror hänger ihop; mår du bra så kan du göra den förändring som behövs. Men det är svårt att exakt definiera hållbarhet.

Fokuset på hållbarhet, miljövänliga val och större medvetenhet är ämnen och frågor som trots allt ändå växer inom branschen. Vi har till exempel sett vissa profiler sätta ner foten och slutat jobba med varumärken som inte gör något åt sin klimatpåverkan, eller satt krav på företag som vill samarbeta med dem. Något som Maria håller med om:

Området hållbarhet växer starkt. Fler – både influencers och följare – blir allt mer medvetna om den utsläppsminskning som behöver göras, om missförhållanden som råder i klädbranschen, om kroppshetsen som leder till stora psykiska lidanden för många unga, med mera. Hållbarhet handlar inte bara om klimatet utan även om den etiska och sociala hållbarheten. Vi hoppas att fler profiler vågar ställa krav på sina kunder.

Men som med allt finns det personer som inte tänker, eller bryr sig om, den större bilden utan tänker på sin egen vinning i nuet. Därför finns det risk för att en del profiler eller företag utnyttjar det faktum att fler har börjat bry sig om hållbarhetsfrågorna. Något som kallas för ”Greenwashing”.

Vi har inte varit med om att profiler anklagas för till exempel Greenwashing, men såklart kan ingen i den här delen av världen vara 100 procent hållbar egentligen. Jag tror att det viktigaste är att profiler fokuserar på att inspirera sina följare till bättre väl, och stå för det. Dubbelmoral eller hyckleri skiner igenom ganska snabbt, men med det sagt är ingen helt perfekt. Det viktigaste är att man är ärlig och att många gör lite än att få gör mycket.

Vad skulle behövas göras för att få fler till att ta medvetna val, tycker du? 

Vi människor är ju flockdjur och gör som de vi ser upp till gör. Influencers har en enorm påverkan och många behöver förstå att de har en stor påverkan på sina följare och ta sitt ansvar för det. Jag tycker att lagarna skulle vara mycket hårdare runt det. Till exempel hur vi exponerar våra barn i sociala medier och ett sådant exempel är Frankrike där det är förbjudet att exponera sina barn i ekonomiska syften – de kallar det barnarbete.

Du säger att profiler borde ta ställning och kräva mer av företag. Men vilket ansvar har annonsörerna i detta? 

Så länge det finns en efterfrågan så kommer detta att pågå. Om influencers skulle ta mer ansvar och inte acceptera företag som inte har en social-och klimatsmart agenda så tvingar det branschen att ställa om. Men alla har ett ansvar såklart, att minska sina avtryck. Så jag skulle säga att den största delen ligger på lagar (politiken) och till exempel influencers men även andra mediekanaler, säger Maria.

Jag vill också lägga till att klimatkompensation inte löser några problem alls, men såklart är det bättre än inget. Att plantera träd eller vad de nu gör, ska liksom bara ske ändå. Vi har en så pass stor skuld till naturen, så vi kan inte “betala in” symbolhandlingar och tro att det är ok att fortsätta släppa ut koldioxid. Vi är fortfarande i stor skuld och kommer inte att klara våra klimatmål på det viset.

Så om du kan sammanfatta kort. Hur blir man en mer hållbar profil? 

Att bli en mer hållbar influencer handlar, enligt oss, om olika parametrar. Först och främst handlar det om att ta ansvar för det som man publicerar i sina kanaler. Påverkar detta till onödig konsumtion, kroppshets, flygresor över halva jordklotet och så vidare? I så fall så bör man fundera på om det är så man vill ge sitt bidrag till sina följare, säger Maria Ingels Carlsson och avslutar med:

Det handlar också om att se sig själv som den företagare man är – om man gör eller har ambitionen att göra betalda samarbeten med andra företag. Det vill säga; tar betalt enligt det marknadsvärde man har, betalar skatt på sina inkomster, annonsmärker enligt lagstadgat och sätter upp mål för hur man vill uppfattas och hur man vill vara som företagare. Trovärdiga samarbeten kan vara viktigt, men det viktigaste är att man inte marknadsför varor eller tjänster som inte gör planeten eller människan gott.