Newton Nordic gör ny affär med Danjal Kanani vid rodret – får in minst 175 000 kr

Danjal Kanani

Newton Nordics aktie är fortsatt handelsstoppad på börsen, men nu signar bolaget sin order med operationell leasing efter att influencern Danjal Kanani tog över som vd.

Händelserna i Newton Nordic har minst sagt varit många på kort tid. Det senaste är att företagets ärende har skickats till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd som ska ”besluta om avnotering av bolagets finansiella instrument från Nasdaq First North Growth Market”. Något som Newton Nordics nya vd Danjal Kanani, tillsammans med styrelsemedlemmarna Joakim och Jonna Lundell, har ”mycket respekt för”.

Enligt ett tidigare pressmeddelande har bolaget uttryckt att man ”arbetar hårt för att korrigera alla problem” och att man kommer att ”se över sina rutiner och processer”. En av åtgärderna skulle vara val av tre nya styrelseledamöter med ”gedigen erfarenhet från ledning och styrelsearbete inom andra marknadsnoterade bolag för att förstärka ledningskapaciteten”. Och i veckan kallade bolaget till en extrainsatt bolagsstämma där man bland annat skulle föreslå Martin Roos som ny styrelseordförande.

Man skulle även välja in techentreprenören Daniel Daboczy till bordet samtidigt som ”övrig styrelse entledigas”, förutom Danjal Kanani som fick stanna kvar. Den övriga styrelsen, som alltså skulle sägas upp, bestod av bland andra influencer-profilerna Joakim Lundell och Jonna Lundell.

Vad som beslutades vid bolagsstämman har ännu inte meddelats offentligt, men nu har Newton Nordic i alla fall signat sin första operationella leasing-affär, ett pilotprojekt, sedan bolaget hamnat i nya händer.

Affären innebär löpanade månadsintäkter, i kombination med en rörlig avgift vid användning av produkten, för Newton Nordic. Mer exakt handlar det om ett kamerasystem med en avtalstid på minst två år, och de löpande månadsbetalningarna uppgår till sammanlagt 16 500 euro, alltså runt 175 000 kronor.

Genom operationell leasing säkrar vi tröskeln för kunder att börja använda produkter från Newton Nordic, eller utöka sin befintliga flotta, kommenterar Danjal Kanani, vd för Newton Nordic, i ett pressmeddelande.

I det här fallet kommer kunden använda produkten som back-up till deras ordinarie system, och har därför valt en låg månadsavgift i kombination med högre avgift när produkten används.

Idag har Newton Nordic tagit ännu ett beslut och ingått avtal med en ny Certified Adviser, som ska hjälpa företaget med alla börsfrågor.