ProAd blev 2021-års Gasellföretag: ”Har de absolut starkaste profilerna”

Magnus Noord

”Vårt sätt att arbeta på och ta oss an de utmaningar vi möter har tagit oss hit”, säger Magnus Noord, vd på ProAd.

Varje år, sedan år 2000, rankas Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län av Dagens Industri. De som uppfyller kraven utses till Gasellföretag.

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa, skriver Di i ett uttalande.

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder.

Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar, och kraven är bland annat att bolagets nettoomsättning ska överstiga 10 miljoner kronor, att man ska ha ökat sin omsättning varje år under de senaste tre åren och att man omsättningen minst ska ha fördubblats om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.

Ett Gasellföretag ska även ha ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren samt vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusioner. Kriterier som mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller, skriver Di.

Nu meddelar influencer marketingbyrån ProAd att man under 2021 för första gången blivit ett Gasellföretag.

Jag är oerhört stolt och glad över hela vårt ProAd-team. Vårt sätt att arbeta på och ta oss an de utmaningar vi möter har tagit oss hit. Det är ett väldigt stort och ärofyllt erkännande att bli utsedd till ett Gasellföretag, säger Magnus Noord, vd på ProAd, till Influens.se.

Vad tror du er nyckel till framgång har varit?

Sättet vi arbetar på skiljer sig från våra kollegor i branschen. Vi arbetar mycket nära de profiler vi representerar – man blir trots allt aldrig bättre eller starkare än de profiler man har avtal med, säger Magnus Noord och fortsätter:

Vi har också förstärkt vår position gentemot kunder som vill nå de målgrupper som vi arbetar inom, alltså inom mat och bakning samt gaming och e-sport. Vi kan stolt säga att vi idag har de absolut starkaste profilerna i de kategorierna, vilket gör att vi kan erbjuda väldigt kreativa lösningar.

Enligt den senaste offentliggjorda årsredovisningen för 2020 landade ProAds omsättning på 28,4 miljoner kronor. En ökning med över 100 procent, jämfört med omsättningen 2017. För varje räkenskapsår, under den fyraåriga undersökningsperioden, har bolagets omsättning kontinuerligt ökat samtidigt som man har behållit ett positivt rörelseresultat.