Två av tre influencers påverkas negativt – oetiska samarbeten väljs bort

Mats Lyngstad vd Inzpire.me

Influencers vårdar sina varumärken mer aktivt och säger oftare nej på grund av sin trovärdighet på längre sikt.

Etiska skäl blir en allt vanligare orsak till att influensers väljer bort samarbeten. Anledningen tros vara att branschen blir mer professionell och att samarbeten oftare väljs eller väljs bort grundat på hur väl det går ihop med influencerns profil. Detta framkommer av en rapport som tagits fram av influencerplattformen Inzpire.me.

74 procent av kreatörerna avvisar varumärkessamarbeten på grund av “etiska skäl”, vilket är en markant ökning från 67 procent 2020. Detta visar att influencers aktivt arbetar med sin egen trovärdighet och sitt engagemang för en mer ansvarsfull marknadsföring. Varumärken som inte tar detta på allvar kommer att kämpa för att hitta värdefulla samarbeten, säger Mats Lyngstad, vd på Inzpire.me.

Debatten om den negativa påverkan som influencerbranschen har på framför allt ungas mentala hälsa lyfts också i takt med att branschen blir mer professionell och influencers ställer högre krav. I Norge röstades till exempel en lag igenom som säger att man måste markera bilder som är retuscherade.

Det har varit mycket debatter om att marknadsföra orealistiska skönhetsideal på sociala medier – ofta i form av retuscherade bilder i ett försök att främja ett mer attraktivt utseende. Problemet är också att det skapar en press på influencers att producera lika “attraktivt” innehåll och en orealistisk standard sätts i branschen.

Enligt Inzpire.me’s undersökning drabbas influencers själva psykiskt av att arbeta i branschen. I årets undersökning säger sig 66 procent av dem att arbetet som influencers påverkat deras mentala hälsa, vilket är en kraftig ökning från 2020 då siffran var 47 procent.

Med vår rapport vill vi lyfta fram olika problemställningar så att vi kan förbättra både influencers egna välbefinnande samt varumärkenas upplevelse av influencer marketing. Om alla aktörer förstår det sociala ansvar de har kan detta få positiva ringar på vattnet för branschen som helhet, avslutar Lyngstad.