Danjal Kanani och Jocke Lundells plattform slog 4 miljoner: ”Mer aggressiva satsningar”

Influencer-profilerna Danjal Kanani och Joakim Lundells startup Influencer Panel hamnade snabbt i blåsväder när de krokade arm med huvudägarna i det då börsnoterade bolaget Newton Nordic. Dramat drog i gång i oktober och har bland annat inneburit att Disciplinnämnden kastade ut Newton Nordic från börsen, att huvudägaren packade ihop allt sitt pick och pack och drog samt att Danjal Kanani tillsattes som vd samtidigt som den ordinarie styrelsen lämnade. I februari bestämde man sig även för att slutföra Newton Nordics förvärv av Influencer Panel – som kostade 48,5 miljoner kronor – och nu summerar man det första kvartalet.

Bolagets nya verksamhet Influencer Panel Sweden AB uppvisade under sitt första kvartal en försäljning på nästan 4 miljoner, vilket låg i linje med de uppsatta försäljningsmålen och visar samtidigt att bolagets affärsmodell fungerar mycket bra, säger Danjal Kanani i ett pressmeddelande.

Han tillägger även att influencer marketing-plattformens mål är att nå en omsättning ”på minst 100 miljoner kronor” på tre år.

Vi har idag både den digitala plattformen och ett upparbetat nätverk av både influencers och annonsörer, något som gör att vi kan ta betydande andelar på en redan växande marknad.

Bolaget har på kort tid utökat funktionaliteten på plattformen och kan nu ge företag tillgång till ett stort antal influencers till planerade marknadsföringskampanjer, och på så sätt komma åt en mycket riktad målgrupp. Vi har även gjort det möjligt för influencers att sälja produkter i en provisionsbaserad och integrerad e-handelsmodell.

Men för att finansiera den planerade tillväxttakten har styrelsen i Newton Nordic AB valt att genomföra en riktad emission om 5,3 miljoner kronor. Först och främst riktar man erbjudandet till bolagets befintliga aktieägare, och i andra hand till utvalda investerare.

Bolaget står idag inför en tillväxtresa med två olika verksamheter som har väldigt god potential att kunna ta betydande marknadsandelar de kommande åren, om vi uteslutande fokuserar på tillväxt och försäljning i respektive verksamhetsgren, säger Danjal Kanani och fortsätter:

Jag ser stora möjligheter att accelerera tillväxttakten genom att skapa finansiellt utrymme för mer aggressiva satsningar inom sälj och marknadsföring samtidigt som bolaget konsoliderar köpet av Influencer panel.

Newton Nordics styrelse består idag av Martin Roos som är styrelseordförande samt Danjal Kanani och Daniel Daboczy. Danjal Kanani är bolagets huvudägare.