Danjal Kanani om Disciplinnämndens beslut: ”Tycker inte det är proportionerligt”

Den 25 februari blev det klart att bolaget Newton Nordic AB, som influencer-profilerna Joakim Lundell och Danjal Kanani tagit över, kommer att få lämna börsen.

Disciplinnämnden sammanfattade det kort att Newton Nordic AB hade brutit mot Nasdaq First North Growth Markets regelbok. Nämnden fann nämligen att bolaget hade meddelat i en delårsrapport att ett förvärv var genomfört, trots att inget avtal hade skrivits på. Man fann även att andra upplysningar från Newton Nordics nya styrelse ”har varit motstridiga och oklara”.

RELATERAT: Just nu: Influencer-trions bolag får lämna börsen – ”saknat lämpliga kvalifikationer”

Sammanfattningsvis ser disciplinnämnden särskilt allvarligt på bolagets intrång som sannolikt allvarligt skadat förtroendet för börsen och värdepappersmarknaderna i stort, skrev Disciplinnämnden i ett pressmeddelande då.

Nu, i samband med att bolaget gick ut med att man ska genomföra en riktad emission om 5,3 miljoner kronor, kommenterade Danjal Kanani – numera vd på Newton Nordic – även Disciplinnämndens beslut.

Som de flesta av er har läst så blev ju bolagets aktie avnoterad från Nasdaq under februari 2022. Varken jag eller övriga i styrelsen delar detta beslut då vi inte tycker att det står i proportion till de faktiska händelserna som ägde rum i bolaget under 2021. Vi accepterar dock Nasdaq beslut och valde att inte överklaga deras beslut då vår bedömning var att detta skulle bara vara tidskrävande och en mycket kostsam process för både bolaget och dess aktieägare, skriver han i ett pressmeddelande.

Bolaget har alltså inte gett upp börs-drömmen, och meddelar att man kommer att försöka få aktien att bli åternoterad.

Vårt fokus är i stället att få aktien åternoterad på en annan lämplig MTF-lista, då denna fråga är väldigt viktig för bolagets aktieägare. Både jag och de övriga i styrelsen kommer att göra de prioriteringar som är nödvändiga för att vi ska få bolagets aktie handelsnoterad igen, skriver Danjal Kanani.

RELATERAT: Danjal Kanani och Jocke Lundells plattform slog 4 miljoner: ”Mer aggressiva satsningar”