Giggande kreatörer vinner mark och ”gangfluencers bygger varumärken”

Matilda Konkell och Ola Karlsson

Varje år tillkommer det nya ord till svenska språket, som presenteras i en nyordslista från Språkrådet och Språktidningen. Förra året dominerades listan av coronapandemi-relaterade ord, och så är det även i år.

Pandemin kommer att ge avtryck både i språket och tillvaron även i framtiden. Vi lär få vänja oss vid hybridmöten, alltså möten som är både fysiska och digitala, med efterföljande zoomtrötthet. Och de som definitivt är här för att stanna är alla de coronahundar vi skaffat det senaste året, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Isofs avdelning Språkrådet, i ett pressmeddelande.

I år har totalt 36 nya ord tillkommit och några av dem, som kan kopplas till influencer marketing, är till exempel gangfluencers, en ny kategori influencers, och giggare, som beskriver en person som jobbar med enskilda uppdrag på nätet.

Om forna tiders gangsters var måna om att hålla en låg profil så tillhör dagens kriminella en annan skola. De kan flasha med pengar, dyra klockor och märkeskläder på sociala medier och posta stories från exklusiva semesterresor. De är gangfluencers och bygger varumärken, kommenterar Institutet för språk och folkminnen.

Att begreppet giggare blivit allt mer vanligt intygar även Cool Company, företaget som hjälper frilansare, konsulter och kreatörer att fakturera utan företag.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att ”en majoritet av svenskar vill arbeta på distans och fler börjar frilansa runt om i landet”. Men det finns inte bara fler frilansare i år än tidigare, de som satsar på en giggar-karriär fakturerar även högre summor nu än tidigare år.

Under året som passerat har frilans som arbetsform gjort en återhämtning och frilansarna fakturerar i snitt ett högre värde än tidigare år. Störst ökning syns inom hälsa-, mode- och skönhetsbranschen, där snittfakturan ökat med hela 18 procent. Näst störst ökning är inom kreativa yrken och IT-branschen, där värdet på fakturor ökar i snitt med 14 procent, skriver företaget.

Enligt Cool Company är det personer i åldersgruppen 26-40 som är majoriteten giggare, men det är de i åldrarna 18-25 som har anslutit till frilansandet i störst utsträckning i år. Den yngre åldersgruppen har vuxit med 37 procent .

Skärmfrihet, att vara fri att ta med sig jobbet dit man befinner sig snarare än att vara bunden till en arbetsplats, har blivit stort i år. Vi ser att det bidrar till att frilansande blir ännu mer attraktivt. Tidigare fanns störst arbetsmöjligheter i storstäderna, men nu kan vem som helst frilansa varifrån man vill i Sverige, eller världen för den delen, säger Matilda Konkell, kommunikationschef på Cool Company.

De frilansbranscher som vuxit mest, sett till antal frilansande kvinnor, under 2021 är IT, på andra plats kommer lokalvård och på tredjeplats kreatörer. Samma för giggande män ser ut som följande: På förstaplats kommer både kreatörer och restaurang/event, på andraplats kultur och därefter bygg.

 

Här kommer en lista på alla nyord för 2021:

Anosmi
Frånvaro av luktsinne. Har sedan länge använts i medicinskt fackspråk men blivit vanligare i allmänspråket under coronapandemin.

Coronabubbla
Tillstånd där umgänge med utomstående är begränsat för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Används också om den psykosociala upplevelsen av isolering.

Coronahund
Hund som skaffats som husdjur under coronapandemin. Även ”pandemihund” används i samma betydelse.

Delningsboende
Kollektiv boendeform där hyresgästerna delar gemensamma ytor och service. ”Co-living” respektive ”coliving” används i samma betydelse.

Djuränkling
Husdjur som behöver ny ägare när den förra avlidit.

Domedagsskrollande
Överdriven konsumtion av medierapportering med negativ innebörd. Doomskrollande och dödsskrollande används i samma betydelse.

Eftervåld
Psykiskt våld i form av kränkningar eller trakasserier som riktas mot en före detta partner som tidigare har utsatts för våld eller övergrepp.

Fono
Rädsla för normalitet. Ursprunget är engelskans ”fono”, en bokstavsförkortning av ”fear of normal”.

Gangfluencer
Person som ingår i kriminellt nätverk och använder sociala medier för att visa upp sin livsstil. Teleskopord bildat av ”gang” och ”influencer”.

Gaslighta
Att manipulera en person genom att förneka fakta eller att sprida felaktig information i syftet att få personen att tvivla på sitt förstånd. Anspelar på pjäsen ”Gas light” från 1938, som skildrar hur en kvinna upplever att gasljusets styrka skiftar fastän hon tror sig vara ensam. Hennes man intalar henne att hon inbillar sig.

Generation corona
Grupp av unga personer vars hälsa, relationer, utbildning eller situation på arbetsmarknaden påverkas av coronapandemin. Även ”generation C” förekommer i denna betydelse.

Genombrottsinfektion
Infektion som drabbar person som är vaccinerad mot det virus som orsakar infektionen. Sedan länge etablerat i medicinskt fackspråk. Under coronapandemin har ordet även börjat användas i allmänspråket.

Giggare
Person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster. Kan även användas om personer som arbetsleder egenanställda. Substantivet ”gig” används om ett enskilt uppdrag och verbet ”gigga” om att utföra sådana uppdrag.

Hybridarbete
Arbete som utförs delvis på arbetsplatsen och delvis i hemmet eller annan plats.

Hybridmöte
Möte där deltagarna kan medverka både fysiskt och digitalt.

Jobbonär
Person som fortsätter att arbeta efter att ha nått åldern för pension. Teleskopord bildat av ”jobb” och ”pensionär”.

Jukeboxbio
Biografvisning där publiken väljer både film och starttid. Även ”bio on demand” används i samma betydelse.

Koldioxidsug
Anordning för att fånga in koldioxid från luften.

Kryptokonst
Digital konst där äktheten är dokumenterad genom en unik kod.

Ljushare
Ljusprick som hjälper löpare att hålla en viss hastighet under ett lopp.

Maskne
Finnar och andra hudbesvär som orsakas av att bära munskydd eller visir. Teleskopord bildat av ”mask” och ”akne”.

Metaversum
Virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro. Bildat av ”meta” och ”universum”. Inlånat från engelskans ”metaverse”, som myntades 1992 i romanen ”Snow crash”. Ordet är inte nytt i svenskan men fick förnyad aktualitet i samband med Facebooks planer på att erbjuda en ny typ av digitala tjänster.

Mikrovana
Mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring.

Mobilitetshubb
Anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas. ”Mobilitetshus” används om byggnader som, utöver transportmedel, erbjuder andra typer av service som till exempel kontorsplatser, paketutlämning och fordonsservice.

Nettonollmål
Mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser.

Piratbibliotek
Webbplats som olagligt erbjuder litteratur för nedladdning. ”Skuggbibliotek” används om piratbibliotek som erbjuder piratkopierade forskningsartiklar.

Postcovid
Kvarvarande symptom efter genomgången covid-19-infektion. Kortform av postinfektiöst tillstånd efter covid-19. Även ”långtidscovid” används i samma betydelse, men den formen undviks av bland annat Socialstyrelsen, som vill skilja mellan en pågående infektion och ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion.

Snällvägg
Plats där personer kan ge bort exempelvis kläder. Översättningslån från persiskans ”dïvär-e mehrabanï” med samma betydelse. Fenomenet uppstod i Iran 2015 och har sedan dess spridits över världen.

Spökkök
Matställe där menyn från en känd restaurang erbjuds enbart för avhämtning eller utkörning. Även ”molnkök” och ”spökrestaurang” används i samma betydelse.

Svinna
Slänga något som hade gått att använda. Används främst om livsmedel men även om kläder och olika typer av råmaterial.